23 de novembre de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 37
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)
 
【三十七】いつもかはらからひとりは殿上して我はえせさりけるときによみたりける

かくさける花もこそあれわかために同し春とやいふへかりける

Un dels germans del governador d'Izumo fou nomenat oficial de palau, i quan ell mateix no ho assolí composà :

---Mentre hi ha flors d'antuvi ben florides dir en podria que és certament per mi mateixa primavera?

o0o