15 de març de 2014

KOKINSHÛ (古今集) -267-


藤原忠房がむかしあひしりて侍りける人の身まかり にける時に、とぶらひにつかはすとてよめる

Compost com una nota de condol pel traspàs d'una persona que Fujiwara no Tadafusa havia visitat en el passat.


先立たぬ くいのやちたび かなしきは 流るる水の かへり来ぬなり

さきだたぬーくいのやちたびーかなしきはーながるるみずのーかえりどぬなり

Tantes vegades he hagut de lamentar de no ésser jo el primer en anar-se'n aigua que fuig no torna.


Poema no. 837

Autor : Kan'in (閑院, finals del IX, principis del X ?)

Dama de la cort.

o0o