28 de gener de 2012

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 116 -


百十六段

むかし、おとこ、すゞろにみちの国までまどひいにけり。京に、思ふ人にいひやる。

浪間より見ゆる小島の浜びさし久しくなりぬ君にあひ見で

「何事も、みなよくなりにけり」となんいひやりける。Una vegada, un home vagarejà fins a la província de Michi. Envià a l'estimada de la capital :

---Cabana a la platja d'un illot vist entre les ones, tant de temps sens veure't. (1)

“Tot ha millorat”, escriví i envià. (2)- - - - - -


(1) “浪間より見ゆる小島の浜びさし.....” La interpretació d'aquesta part del poema no és gens clara i ha donat lloc a comentaris contradictoris.
Aquests versos es troben en el MYS no. 2753 i en el Shûiwakashû (拾遺和歌集) no. 856, sense autoria.
(2) També això ha provocat molts comentaris, però sembla que hi ha unanimitat en el sentit que l'home ja no és procliu a la infidelitat.o0o