24 de març de 2012

KOKINSHÛ (古今集) -182-

ゆく水にかずかくよりもはかなきはおもはぬ人を思ふなりけり

ゆくみずにーかずかくよりもーはかなきはーおもわぬひとをーおもうなりけり

Més endebades que traçar xifres a l'aigua que flueix és estimar a qui no estima.

Poema no. 522

Autor : Anònim.
o0o