28 d’abril de 2012

竹取物語
Taketori Monogatari (obra anònima del segle X)

CONTE DEL VELL QUE TALLAVA BAMBÚS -25-


富士の煙その後、翁・女、血の涙を流して惑へど、かひなし。あの書おきし文を読み聞かせけれど、 「なにせむにか命もをしからむ。たがためにか。何事も用もなし」とて、薬も食はず、やがて起きもあがらで、病み臥せり。中將、人々具して帰りまゐりて、か ぐや姫を、え戰ひ止めずなりぬる事、こまごまと奏す。薬の壺に御文そへ、まゐらす。ひろげて御覧じて、いといたくあはれがらせ給て、物もきこしめさず。御 遊びなどもなかりけり。大臣上達を召して、「いづれの山か天に近き」と問はせ給ふに、ある人奏す、「駿河の国にあなる山なん、この都も近く、天も近く侍 る」と奏す。これを聞かせ給ひて、
   逢ことも涙にうかぶ我身には死なぬくすりも何にかはせむ
かの奉る不死の薬に、又、壺具して、御使に賜はす。勅使には、つきのいはかさといふ人を 召して、駿河の国にあなる山の頂にもてつくべきよし仰せ給ふ。嶺にてすべきやう教へさせ給ふ。御文、不死の薬の壺ならべて、火をつけて燃やすべきよし仰せ 給ふ。そのよしうけたまはりて、つはものどもあまた具して山へ登りけるよりなん、その山を「ふじの山」とは名づけゝる。その煙、いまだ雲のなかへたち上る とぞ、言ひ伝へたる。
LA FUMERA DE LA MUNTANYA DE FUJIDesprés d'això, el vell i la vella ploraren llàgrimes de sang, mes endebades. Llegiren la lletra que ella els hi havia deixat, emperò, es deien :

-Què ens dóna ànsia de viure? Per a qui? No en tenim pas cap esma!

Ni menjaren ni prengueren cap medecina i aviat s'allitaren malalts per no llevar-se més.

El comandant tornà a palau amb la tropa i informà amb detall de llur incapacitat per lluitar i guardar Kaguyahime. Lliurà a l'emperador el flascó amb l'elixir i la lletra. L'emperador l'obrí i llegí, en fou consternat, i no volgué menjar ni gaudir de cap entreteniment. Convocà ministres i nobles i els hi preguntà :

-Quina és la muntanya més propera al cel?

Un d'ells respongué :

Una muntanya de la província de Suruga, és prop de la capital i prop del cel.

Sentint això, l'emperador composà en resposta als versos de Kaguyahime :

Mes llàgrimes són per no poder veure't,
Per què doncs l'elixir de la immortalitat?

Lliurà el flascó i la lletra a un missatger imperial de nom Tsuki no Iwakasa i li ordenà de portar-ho al cim d'aquella muntanya de la província de Suruga, i li'n donà instruccions d'allò que s'havia de fer al cim. Havia de posar la lletra i el flascó un al costat de l'altre i calar-hi foc fins a cremar-ho tot.
Així instruït, amb una bona tropa pujà la muntanya i li posaren el nom de “muntanya de Fuji” (25), i duien que la fumera encara s'enlaire cap als núvols. I aquesta n'és la tradició.


- - - - - -

25 – Joc de paraules :
不 (fu) : negació +死 (shi) : mort.

No obstant això l'etimologia actual és : 富 (fu) : riquesa + 土 (shi) : terra.


Cap comentari: