8 de juny de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 18
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十八】

故式部卿宮二條のみやすところにたえ給ふて又のとしのむ月のなぬかの日わかれ奉り給ひけるに
故郷と荒にし宿の草のはもきみかためとそまつはつみける
とありけり

El difunt príncep cap de cerimònies de la cort havia deixat de visitar la dama de Cambra de la segona avinguda. El jorn set de la primera lluna de l'any següent, ella li envià unes herbes primaverenques i aquest poema :

---Com ja no veniu, de llar abandonada són fulles d'herba, primer de tot mon senyor per a vós són collides.

o0o