1 de juliol de 2017

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 136
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百三十六】又おとこ日ころさはかしくてなんえまいらぬかくいそきまかりありく内にもえまいりこぬ事をなんいかにとかきりなく思給ふるとありけれは
さはくなるうちにも物はおもふなりわかつれ/\をなにゝたとへん
となんありける

Encara aquest home li havia escrit :

- Aquests jorns sóc atrafegat i no he pogut visitar-vos. Tot i apressar-me amb mon servei no he pogut venir. No sé què en pensareu vós, i això m'amoïna.

La dona féu :

---Tan enfeinassat com sou amb vostre servei us ben amoïneu com comparar podria mon tedi de cada jorn?

o0o