3 de març de 2012

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 121 -

百二十一段

むかし、おとこ、梅壺より雨にぬれて、人のまかり出づるを見て、

鶯の花を縫ふてふ笠も哉濡るめる人に着せてかへさん

返し、

鶯の花を縫ふてふ笠はいな思ひをつけよ乾してかへさん
Una vegada, un home, tot veient algú que sortia de l'Umetsubo (1) ben moll:

---Voldria haver el capell que el rossinyol diuen fa amb les flors, li posaria a qui sembla moll i que se'n tornés. (2)

La contesta :

---El capell que el rossinyol diuen fa amb les flors no el vull pas. Encén el foc de l'amor i tornaré a casa eixuta. (3) (4)- - - - - -(1) - 梅壺 (Umetsubo) era una pavelló del Palau Imperial. El nom li ve de les pruneres que hi havia al jardí.
(2)- Això del rossinyol s'esmenta en unes cançons populars anomenades “Saibara”(催馬楽) del període de Nara.
(3) - ..... 思ひ (omohi/omoi)......és “estimació, amor, etc”, i aquí s'utilitza el seu final, ひ (hi), com a "foc" 火 (hi).


o0o