27 d’abril de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 15
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十五】

又つり殿の宮にわかさのこといひける人をめしたりけるか又もめしなかりけれは読て奉り

ける数ならぬ身にをくよひの白玉は光みえさす物にそ有ける

とよみて奉りけれは見給ふてあなおもしろのたまのうたよみやとなんのたまひける

Una vegada, aquest mateix emperador havia convocat Na Wakasa, que servia la princesa del Pavelló de l'Estanyol (42), emperò, no tornà a convocar-la més, i ella composà i presentà aquest poema :

---En mon humil cos de la blanca rosada perles posades han estat de breu esclat i ara és esvaït. (43)

Heus ací el poema lliurat, i tot veient-lo ell exclamà :

---Ah! Una bona poetessa!

- - - - - -

42 - Princesa Imperial Yasuko (綏子内親王, ? - 925) ), filla de l'emperador Kôkô (光孝天皇 830-887).
43 – Aquest poema és al Gozenwakashû (後撰和歌集), llibre 16, i atribuït a Musashi, que podria ser Na Wakasa :
武藏    陽成院の帝時々とのゐにさぶらはせ賜ひけるを久しうめしなかりければ奉りける
數ならぬ身におく宵の白玉は光みえます物にぞありける.

o0o