29 de març de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 55

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【五十五】

男かきりなく思ひける女をゝきて人のくにへいにけりいつしかとまちけるにしにきといひてきたりけれは
今こんといひてわかれし人なれはかきりときけとなをそまたるゝ
となんいひける

Un home deixà una dona de qui n'era perdudament enamorat per anar a una altra contrada. Mentre ella l'esperava impacient li arribà la nova de que era mort, i llavors féu :

---Aquell que marxà digué que tornaria amb amatença he sentit de son traspàs emperò l'esperarè. (102)

- - - - - -

102 – Poema no. 1852, llibre 18, Shokugoshûiwakashû (続後拾遺和歌集), amb diferències al quart vers.

o0o