26 d’abril de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 57

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【五十七】

近江介平中興かむすめをいといたうかしつきけるをおやなく成て後とかくはふれて人の国にはかなき所に住けるをあはれかりてかねもりかよみてをこせたりける
遠近の人めまれなる山里に家ゐせんとはおもひきや君
とよみてなんをこせたりけれは見て返事もせてよゝとそなきける女もいとらうある人成けり
 
Taira no Nakaki (107), governador adjunt d'Ômi, tenia una filla que havia educat amb molta cura. Després del traspàs de son pare, ella patí tota mena de dissorts i marxà a viure a un lloc desolat en una altra contrada. Kanemori (108), compadit, composà i li envià :

---Que vós poguéssiu en poble de muntanya tenir-hi casa on ningú no hi passa com creure-ho senyora? (109)

Quan ella ho rebé i llegí no pogué respondre i esclatà en plors. Era una dona de talent.

- - - - - -

107- Taira no Nakaki (平中興, ?-930).
108 -Taira no Kanemori (平兼盛, ?-990).
109 – Poema no. 1173, llibre 16, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o