21 de juny de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 64

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 64

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)o0
【六十四】

平中にくからすおもふわかき女をめのもとにゐてきてをきたりけりにくけなる事ともをいひてめつゐにおひ出しけり此めにした かふにやありけむらうたしとおもひなからえとゝめすいちはやくいひけれはちかくたにえよらて四尺の屏風によりかゝりてたてりていひけるよの中の思ひのほか にあることせかいにものし給ふともわすれてせうそこしたまへをのれもさなんおもふといひけり此女つゝみに物なとつつみてくるまとりにやりてまつほとなりい とあはれと思ひけりさて女いにけりとはかりありてをこせたりける
わすらるな忘れやしぬる春霞けさ立なからちきりつること

Heichû (119) portà a casa de sa muller una jove a qui estimava. L'esposa li deia coses injurioses i acabà per fer-la fora. Ell es sotmeté a la muller i tot i a desgrat ho consentí. L'esposa era inflexible i ell no gosava ni acostar-se a la jove. Tot i així, ell li parlava, dempeus, al costat d'un paravent de quatre peus.

-Així és el món contra nos desitjos. Si heu d'anar-vos-en lluny, no m'oblideu i envieu-me noves vostres. Jo també ho faré.

Això li digué.

La jove embolicà ses pertinences i esperà el carruatge que se li havia enviat. Ell era molt consirós . La noia marxà. Poc després, ella li envià :

---No m'oblideu pas car jo no oblidaré boirina d'abril les promeses del matí fetes dret quan eixia.
- - - - - -
119 - Taira no Sadabumi (平貞文, ?-923).
o0o