7 de març de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 86
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十六】

む月のついたち比大納言殿にかねもり参りたりけるに物なとのたまはせてすゝろにうたよめとのたまひけれはふとよみたりける
けふよりは荻の焼く原かきわけて若なつみにと誰をさそはん
とよみたりけれはになくめてたまふて御かへし
かたをかに蕨もえすは尋つゝ心やりにやわかなつまゝし
となんよみ給ひける

A començament de la primera lluna, Kanemori anà a la residència del Gran Conseller (144), i tot conversant, de cop i volta, el Gran Conseller li demanà de comprendre un poema, i Kanemori improvisà :

---A partir d'avui per la prada de canyes ara cremades per collir els brots tendres qui podria convidar? (145)

Això composà. El Gran Conseller en fou molt impressionat i reciprocà :

---A Kataoka si no hi ha falgueres farem la cerca pel collir els brots tendres per nostre esbargiment.

Això composà.
- - - - - -

144 – Fujiwara no Akitada (藤原顕忠, 898-945).
145 - Poema no. 3, llibre 1, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o