22 d’abril de 2017

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 132
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百三十二】おなしみかとの御時躬恒をめして月のいとおもしろき夜御あそひなとありて月をゆみはりといふはなにの心そそのよしつかうまつれと仰給ひけれはみはしのもとにさふらひてつかうまつりける
照月をゆみはりとしもいふことは山へをさしていれは成けり
ろくにおほうちきかつきて又
白雲のこのかたにしもおりゐるは天津風こそ吹てきつらし

En temps del mateix emperador, sa majestat convocà Mitsune (237), i en una nit d'esplèndida lluna s'arranjà una vetllada musical.
-Què es vol dir amb la lluna com un arc estès? Digueu-me'n la raó! - ordenà sa majestat.
Mitsune, que l'atenia al peu de l'escala, parlà :

---La lluna brillant que també s'anomena així l'arc estès perquè quan és llançada clareja la muntanya.

Com a gratificació rebé un vestit folgat, i féu encara :

---Aquest núvol blanc damunt de mes espatlles ha ben descendit és del vent celestial la glopada vinguda. (238)

- - - - - -

237 - Ôshikôchi no Mitsune (凡河内躬恒, 898-922).
238 – el “nùvol blanc” significa aquí el favor de l'emperador i també el vestit que, evidentment, podria ser de color blanc.

o0o