22 d’abril de 2017


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 131
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百三十一】先帝の御とき卯月のついたちの日うくひすのなかぬをよませ給ひける公忠
春はたゝ昨日はかりを鶯のかきれることもなかぬけふかな
となむよみたりける

En temps de l'anterior emperador (234), sa majestat havia ordenat de compondre poemes sobre el rossinyol que deixa de cantar des del primer jorn de la quarta lluna, i Kintada (235) :

---La primavera només ahir tancada i el rossinyol com limitat en el temps avui ja no canta més. (236)

Això composà.
- - - - - -

234 - L'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
235 - Minamoto no Kintada (源 公忠, 884-948).
236 –És a l'antologia personal de Minamoto no Kintada (公忠集)

o0o