26 d’abril de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 59

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【五十九】

よの中をうんしてつくしへくたりける人女のもとにをこせたりける

忘るやといてゝこしかといつくにもうさははなれぬ物にさりける
 
Un home fart del món anà a Tsukushi i envià això a una dona :

---Ací sóc vingut per oblidar mon despit però fins i tot en aquests verals no puc allunyar-me del patir. (113)

- - - - - -

113 – Joc de paraules entre “usa” (憂さ) : plany, ansietat, malaurat, depressió.
“usa” (宇佐) : un sinònim per Tsukushi (築紫).

o0o


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 58

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【五十八】

同しかねもりみちのくにゝてかん院の三のみこの女に有ける人くろつかといふところにすみけりそのむすめともにをこせたりける
陸奥のあたちか原のくろ塚にをにこもれりといふはまことか
といひたりけりかくてそのむすめをえんといひけれはおやまたいとわかくなんあるいまさるへからんおりにをといひけれは京にいくとてやまふきにつけて
花盛過もやすると蛙なくゐての山吹うしろめたしも
といひけりかくてなとりのみゆといふ事を恒忠のきみのめよみたりけるといふなん此塚のあるし成ける
大空の雲のかよひち見てしかなとりのみゆけはあとはかもなし
となんよみたりけるをかねもりの大きみおなし所を
塩かまの浦にはあまや絶にけんなとすなとりのみゆる時なき
となんよみけるさて此心かけしむすめことおとこして京にのほりたりけれは聞てかねもりのほりものし給なるをつけたまはてといひたりけれは井手の山吹うしろめたしといへりけるふみをこれなんみちのくにのつとゝてをこせたりけれは男
年をへてぬれわたりつる衣手をけふの涙に朽やしぬらん
といへりけり
 
El mateix Kanemori essent a la contrada de Michinoku, havia enviat a les filles d'un home que era fill del príncep tercer del Kai-In (110), que vivia a un lloc dit Kurozuka,
aquest poema :

---A Michinoku en la prada d'Adachi a Kurozuka he sentit de dimonis reclosos, és veritat? (111)

Així, Kanemori demanà al pare :

- Vull la vostra filla.
El pare digué :

- Encara és molt jove, quan arribi el moment, de cert.

De camí a la capital, Kanemori envià lligat a un ram de roses grogues :

---És passat el temps de l'esplendor de la flor diu la granota deixant rere les roses a Ide només es plany.

Es diu que l'esposa de Tsunetada composà un poema sobre les caldes de Natori, ella era la propietària de Kurozuka :

---Mentre contemplo els viaranys dels núvols pel gran firmament només volen els ocells que prest desapareixen. (112)

Kanemori ho sentí i sobre aquest mateix tema composà :

---A Shiogama de gent de mar no n'hi ha arreu la cala sinó per què no hi són com sempre fent calada?

La noia que ell desitjava acceptà un altre home i amb ell anà a la capital. Quan Kanemori ho sabé escriví :

- Sou a la capital i no m'heu dit res.

Llavors ella li envià una lletra amb son poema sobre les roses grogues d'Ide deixades enrere, i Kanemori digué :

---Durant molt de temps ben mullades del vestit són les mànigues avui amb mes llàgrimes certament es desfaran.

- - - - - -

110 – El príncep Sadamoto (貞元親王, 884-909), fill de l'emperador Seiwa( 清和天皇, 850-880).
111 – Poema no. 669, llibre 9, Shûiwakashû (拾遺和歌集), amb alguna diferència.
112 – Poema no. 385, llibre 7, Shûiwakashû (拾遺和歌集), amb alguna diferència.
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 57

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【五十七】

近江介平中興かむすめをいといたうかしつきけるをおやなく成て後とかくはふれて人の国にはかなき所に住けるをあはれかりてかねもりかよみてをこせたりける
遠近の人めまれなる山里に家ゐせんとはおもひきや君
とよみてなんをこせたりけれは見て返事もせてよゝとそなきける女もいとらうある人成けり
 
Taira no Nakaki (107), governador adjunt d'Ômi, tenia una filla que havia educat amb molta cura. Després del traspàs de son pare, ella patí tota mena de dissorts i marxà a viure a un lloc desolat en una altra contrada. Kanemori (108), compadit, composà i li envià :

---Que vós poguéssiu en poble de muntanya tenir-hi casa on ningú no hi passa com creure-ho senyora? (109)

Quan ella ho rebé i llegí no pogué respondre i esclatà en plors. Era una dona de talent.

- - - - - -

107- Taira no Nakaki (平中興, ?-930).
108 -Taira no Kanemori (平兼盛, ?-990).
109 – Poema no. 1173, llibre 16, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o