30 de maig de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 96
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【九十六】

かくて九のきみの侍従のきみにあはせ奉り給てけりおなしころ御息所を宮おはしまさすなりにけれは左のおとゝの右衛門督におはしましける比御文奉れ給ひけりかのきみむことられ給ひぬときゝ給ふておとゝ御息所に
波のうつかたもしらねとわたつ海のうらやましくもおもほゆる哉


Així doncs, la novena filla maridà el camarlenc. Aquell mateix temps, quan la dama del Sanjô no rebé més visites del príncep, el ministre de l'Esquerra (166), llavors capità de la Guàrdia de la Dreta de les Portes, començà a escriure-li lletres. Quan sabé que el camarlenc havia estat rebut com a gendre, el ministre envià a la dama del Sanjô :

---Jo no sé tampoc cap a on les onades són elevades però sento enveja de qui és a la cala.

- - - - - -

166 - Fujiwara no Saneyori (藤原実頼, 900–970).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 95
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【九十五】

おなし右のおほいとのゝみやすところみかとおはしまさすなりて後式部卿宮なんすみたてまつり給ひけるをいかゝ有けむおはしまさゝりけるころ斎宮の御もとより御ふみたてまつりたまへりけるにみやすんところ宮のおはしまさぬ事なときこえ給ふておくに
しら山に降にし雪の跡たえて今はこしちの人もかよはす
となん有ける御返あれと本になしとあり


Després del traspàs de l'emperador (162), la mateixa dama del Sanjô, filla del ministre de la Dreta, rebé les visites del príncep cap de Cerimònies de la cort (163), i quan sens cap mena de raó deixà de fer-ho, una lletra li arribà de la residència de la princesa sacerdotessa (164). La dama contestà i li féu saber que el príncep havia deixat de visitar-la, i al final hi havia :

---Damunt de la neu de la blanca muntanya no hi ha petges i aquell que venia ara ja no ho fa més. (165)

Si hi hagué resposta, no hi és pas al llibre.
- - - - - -
162 –Es refereix al traspàs de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
163 - Príncep Atsumi (敦実親王, 893–967), fill de l'emperador Uda (宇多天皇, 867-931). Era un gran músic.
164 - Princesa Jûshi (柔子内親王, ?-959), filla de l'emperador Uda (宇多天皇, 867-931). Va ser sacerdotessa del santuari d'Ise.
165 – Poema no. 471, llibre 8, Gosenwakashû (後撰和歌集). Hi ha molts jocs de paraules:
Furi : 降る: caure (la pluja, etc.) i古い : vell, envellir.
Yuki : 雪 : neu i 行き: anar.
Koshi : 越す : passar, creuar, etc. I 来る: venir
Koshiji : こしじ és un topònim.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 94
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【九十四】

故中務宮の北方うせ給ひて後ちいさききんたちをひきくして三条右大臣殿にすみ給ひけり御いみなとすくしてはつゐにひとりは すくし給ふましかりけれはかの北のかたの御をとうと九君をやかてえたまはんとおほしけるをなにかはさもやとおやはらからもおほしたりけるにいかゝありけん 左兵衛督のきみ侍従にものし給けるころその御ふみもてくとなんきゝ給ふけるさて心つきなしとやおほしけむもとの宮になんわたり給にけるその時に御息所の御 もとより
なき人のすもりにたにもなるへきに今はとかへるけふのかなしさ
宮の御返し
すもりにと思ふ心はとゝむれとかひあるへくもなしとこそきけ
となんありける


Després del traspàs de l'esposa del príncep cap d'Afers Interns (159), aquest anà a viure amb ses infants a la residència del ministre de la Dreta de la Tercera Avinguda. Passat el temps de dol, com ja no hi havia cap motiu per a seguir sol, adés pensà en una germana petita de la difunta, la novena filla, i els pares i germans hi consentiren. Mentrestant, ell se n'assabentà que el capità de la Guàrdia de l'Esquerra de palau, que era llavors camarlenc (160), s'escrivia amb la noia. En fou naturalment desplagut i se'n tornà a casa seva. Fou llavors que de la residència de la dama de la Tercera Avinguda (161) rebé :

---Per a protegir el niu de qui no hi és s'hi ha de restar vós ara us en torneu i això és dolençós.

El príncep contestà :

---Per cuidar el niu tenia el propòsit de romandre-hi però se m'ha fet saber que seria debades.
- - - - - -
159 – Príncep Yoakira (代明親王, ?-937), fill de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).La seva esposa era la filla de Fujiwara no Sadakata (藤原 定方, 873-932).
160 – Fujiwara no Moromasa (藤原師尹, 920-969), cinquè fill de Fujiwara no Tadahira (藤原 忠平, 880-949).
161 – Fujiwara no Yoshiko (藤原能子, ?-964), en altres fonts el nom能子 és llegeix Nôshi. Filla de Fujiwara no Sadakata (藤原 定方, 873-932) i consort de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).

o0o