11 d’abril de 2015

KOKINSHÛ (古今集) -314-


世の中の うきたびごとに 身を投げば 深き谷こそ 浅くなりなめ

よのなかのーうきたびごとにーみをなげばーふかきたにこそーあさくなりなめ

Si quan es pateix en el món un es llancés per la cinglada de la coma pregona poc fons hi trobaria!


Poema no. 1061

Autor : Anònim.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -313-


いとこなりけるをとこによそへて人のいひければ

Quan es parlava de la relació de l'autora amb el seu cosí.


よそながら 我が身に糸の よると言へば ただいつはりに すぐばかりなり

よそながらーわがみにいとのーよるといえばーただいつわりにーすぐばかりなり

Deixen entendre que mon cosí com un fil se m'és agafat que la mentida passi pel forat de l'agulla.


Poema ple de dobles sentits:

- いと : “fil”

いと(こ) “cosí”.

よる : “tòrcer (fils)” i “enroscar” , “apropar-se”.

いつはり (pron. いつわり en composició amb alguns caràcters : “fals, mentida, falòrnia”.

はり : “agulla”.

すぐ : “enfilar” i “deixar passar”.


Poema no. 1054

Autor : Kuso ( 久曽, ¿-?)

Sense dades.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -312-


雲はれぬ 浅間の山の あさましや 人の心を 見てこそやまめ

くもはれぬーあさまのやまのーあさましやーひとのこころをーみてこそやまめ

Rere els núvols com en el mont d'Asama tot esmaperdut cercaré en el seu cor abans de renunciar.


Poema no. 1050


Autor : Taira no Nakaki (平中興, ¿- 930).

Funcionari de mig rang. L'any 922 va ser nomenat governador-substitut de la província de Mino.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -311-さかしらに 夏は人まね 笹の葉の さやぐ霜夜を 我がひとり寝る

さかしらにーなつはひとまねーささのはのーさやぐしもよをーわがひとりぬる

A l'estiu ben prest seguí dormint sens ningú ara amb remor de les fulles de bambú dormo sol en freda nit.


Poema no. 1047

Autor : Anònim.

o0o