4 de novembre de 2017


小林 一茶 -44-

Kobayashi Issa (1763-1828)


Selecció de “haiku”(俳句 ).

Composició poètica japonesa que consta
de disset síl·labes en la mesura 5-7-5.
よは足を又年神の御せは哉
よわあしを またとしがみの おせわかな
Yowa ashi o-mata toshi gami no-osewa kana

El déu de cap d'any
guarirà mon pobre peu
altre cop amb precs.
すゝけても年徳神の御宿哉
すすけても としとくじんの おやどかな
Susukete mo-toshi tokujin no-oyado kana

Ben ensutjada
ha restat també la llar
del déu de cap d'any.


小林 一茶 -43-

Kobayashi Issa (1763-1828)


Selecció de “haiku”(俳句 ).

Composició poètica japonesa que consta
de disset síl·labes en la mesura 5-7-5.


松間や少ありてもはつ空ぞ
まつあいや すこしありても はつぞらぞ
Matsu ai ya-sukoshi arite mo-hatsuzora zo

Entremig dels pins
tot i només un bocí
el cel de cap d'any.
初空をはやしこそすれ雀迄
はつぞらを はやしこそすれ すずめまで
Hatsuzora o-hayashi koso sure-suzume made

Fins els pardalets
animen el primer cel
del jorn de cap d'any.

o0o