10 d’abril de 2010

KOKINSHÛ (古今集) -68-

かむなりのつぼに人人あつまりて秋のよをしむ哥よ みけるついでによめる

Compost quan hi havia gent reunida al “Kamunari no Tsubo” (Pavelló del Tro) per compondre poemes en honor de les nits de la tardor.

Nota : “Kamunari no Tsubo”, també anomenat “Shihôsha, o Shûhôsha (襲芳舎), era un pavelló del palau on l'emperador es retirava durant les tempestes.

かくばかりをしと思ふ夜をいたづらにねてあかすらむ人さへぞうき

かくばかりーおしとおもうよをーいたずらにーねてあかすらむーひとさえぞうき

Quina pena aquell que perd una nit tan esplèndida dormint desvagat!

Poema no. 190

Autor : Ôshikôchi no Mitsune (凡河内みつね, act.lit. 898-922).

Va ser governador de Kai, Izumi i Awaji. Quan va tornar a Kyoto va ser un dels compiladors del Kokinshû. Poeta prolífic amb uns 193 poemes en les antologies oficials, a més de la seva col.lecció personal: Mitsune Shû (躬恒集).

MAN’YÔSHÛ (万葉集)  -75-


天地といふ名の絶えてあらばこそ汝と我れと逢ふことやまめ

あめつちと,いふなのたえて,あらばこそ,いましとあれと,あふことやまめ

Si arribés un temps en que els noms del cel i la terra s'extingissin només llavors deixaríem de veure'ns!


Poema no. 2419


Autor : Kakinomoto no Hitomaro (柿本 人麻呂, 662-710)
Poc sabem de la seva vida i les minses dades que ens han arribat procedeixen del Man'yôshû.

Va ser oficial de la cort i va morir a Iwami, lloc on va passar els seus darrers anys, encara no havia fet el cinquanta anys.

Està considerat el millor poeta del Man'yôshû. El seu poema sobre la mort del príncep Takechi és el més llarg de l'antologia i un dels millors. També se'l coneix sota el nom de “Kasei” (歌聖. “El sant de la Poesia”).