7 de febrer de 2015

AMATO MONOGATARI (大和物語) 85
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十五】


おなし右近もゝそのゝ宰相のきみなんすみ給ふなといひのゝしりけれとそらことなりけれはかのきみによみてたてまつりける
よし思へあまのひろはぬうつせ貝むなしき名をはたつへしや君
となん有ける


La mateixa Ukon, quan corria la brama de sa relació amb el conseller del Jardí dels Presseguers (143), la qual cosa era una falòrnia, féu aquest poema per a ell :

---Penseu-hi de ferm com closca rebutjada per la gent de mar és per cas sens cap sentit la brama escampada?
- - - - - -

143 – Fujiwara no Morouji (藤原師氏, 913-970).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 84
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十四】


おなし女おとこの忘れしとよろつの事をかけてちかひけれとわすれにける後にいひやりける
忘らるゝ身をは思はす誓てし人の命のおしくも有かな
かへしはえきかす

La mateixa dona, a un home que li havia jurat una i altra vegada que no l'oblidaria, després que l'oblidés :

---Que m'oblidéssiu poc pot ja importar-me, per vostra vida és la temença que tinc per tots vostres juraments. (142)

Res no sabem de la resposta.
- - - - - -

142 – Poema no. 870, llibre 14, Shûiwakashû (拾遺和歌集).

o0o


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 83
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十三】


おなし女内のさうしにすみける時忍ひてかよひ給人有けり頭なりけれは殿上につねに有けり雨のふる夜さうしのしとみのつらに立より給へりけるもしらて雨のもりけれはむしろをひきかへすとて
思ふ人雨と降くる物ならはわかもるとこはかへさゝらまし
となんうちいひけれはあはれときゝ給てふとはい入給にけり


La mateixa dona, quan vivia en una cambra a palau, tenia un home que la visitava en secret. Era el cap dels cancellers i era al palau del sòlit.
Una nit de pluja, sens saber que ell hi era, dret a l'enreixat, ella féu per capgirar les estores car la pluja regalimava :

---Si qui estimo fos esdevingut pluja que vessa del cel i mullés ma flassada no la capgiraria.

Això digué a la impensada, ell ho sentí commòs i entrà promptament.

o0o