20 de setembre de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 71

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【七十一】

故式部卿宮うせ給ける時はきさらきのつこもり花のさかりになん有けるつゝみの中納言のよみ給ける
咲匂ひ風まつほとの山桜人の世よりは久しかりけり
三条の右のおとゝの御返し
はる/\の花はちるとも咲ぬへし又逢かたき人のよそうき


Quan el difunt príncep cap de les cerimònies de la cort traspassà, a finals de la segona lluna, totes les flors havien florit.
El conseller de l'Escullera composà :

---De la muntanya els cirerers tots en flor esperen el vent ells més que no pas l'home tindran més llarga vida. (126)

El ministre de la Dreta del Sanjô contestà :

---Les flors certament a cada primavera seran florides l'home no tornarà pas per a nostre sofriment. (127)
- - - - - -

126 – Poema no. 1227, llibre 17, Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集).
127 – Poema no. 1402, llibre 16, Shokukokinwakashû (続古今和歌集).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 70

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【七十】

おなし人に監命婦やまもゝをやりたりけれは
陸奥のあたちのやまもゝろともにこえはわかれのかなしからしを
となんいひけるさてつゝみなるいへにすみけるさてあゆをなんとりてやりける
かも川のせにふすあゆのいをとりてねてこそあかせ夢にみえつや
かくてこの男みちの国へくたりけるたよりにつけてあはれなる文ともをかきをこせけるを道にてやまひしてなんしにけるときゝ て女いとあはれとなむ思ひけるかくきゝてのちしのつかのむまやといふところよりたよりにつけてあはれなることゝもをかきたるふみをなんもてきたりけるいと かなしくてこれをいつのそととひけれはつかひの久しくなりてもてきたるになんありけるをんな
しのつかのむまや/\と待わひし君はむなしく成そしにける
とよみてなんなきけるわらはにて殿上して大七といひけるをかうふりしてくら人ところにおりてかねのつかひかけてやかておやのともにいくになんありける

A aquella mateixa persona Gen no Myôbu envià unes branques de murtra :

---A Michinoku si junts poguéssim passar el puig d'Adachi no seria tan forta la pena de deixar-vos.

Ella vivia en una casa a l'escullera. Féu pescar unes truites i les hi envià :

---A l'esparagol del riu Kamo he pescat truites reposant sens dormir tota la nit m'heu vist per cas en somnis?

Aquest home anà a Michinoku i quan tenia ocasió li enviava lletres punyents.
Un jorn, ella sabé que l'home havia emmalaltit de camí i que havia mort. Després de saber la nova, arribà un missatger d'una posta de correu de Shinozuka i li lliurà una lletra molt sentida. Ella s'entristí molt, i preguntà de quan era la lletra. Era evident que el missatger havia trigat molt a lliurar-la.
La dona composà tot plorant :

--- De Shinozuka la posta he esperat amb molt de neguit mes ha estat debades perquè vós sou traspassat.

Aquest home havia estat patge de palau amb el nom de Daishichi. Després de vestir l'indument d'adult fou canceller i encarregat del transport de l'or de les mines i s'hi havia anat amb son pare.

o0o