3 de març de 2012

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 125 -

百二十五段

むかし、おとこ、わづらひて、心地死ぬべくおぼえければ、

つゐにゆく道とはかねて聞きしかどきのふ今日とは思はざりしを
Una vegada, un home, trobant-se malament, pensà que es moria, i féu :


---Hi ha un camí que hem de fer a la fi, ans ho he sentit, emperò no pensava pas que fos ara mateix. (1)


- - - - - - -


(1)Poema d'Ariwara no Narihira. KKS no. 861.
Ise Monogatari (伊勢物語)

- 124 -


百二十四段

むかし、おとこ、いかなりける事を思ひけるおりにかよめる。

思ふこといはでぞたゞにやみぬべき我とひとしき人しなければUna vegada, un home, en què estaria pensant, composà :

---No diré res del que penso, tot just prou, no tinc ningú parell. (1)


- - - - - -


(1)Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集) no. 1126.o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 123 -


百二十三段

むかし、おとこありけり。深草に住みける女を、やうやうあきがたにや思けん、かゝる歌をよみけり。

年を経て住みこし里を出でていなばいとゞ深草野とやなりなん

女、返し、

野とならば鶉となりて鳴きをらんかりにだにやは君は来ざらむ

とよめりけるにめでて、行かむと思ふ心なくなりにけり。Fou una vegada un home. Mica en mica se'n cansà d'una dona que vivia a Fukakusa (1) , i així féu :

---Si me'n vaig del lloc que he visitat sovint tant temps, esdevindrà potser més i més erm. (2)

La dona contestà :

---Si esdevé erm jo seré guatlla, si crido no vindries si més no per una cacera? (3) (4)

Ho admirà, i la intenció d'anar-se'n s'esvaí..
- - - - - -

(1) - Fukakusa (深草) : herbei, tofa d'herba.
(2) - Poema d'Ariwara no Narihira. KKS no. 971, amb alguna diferència.
(3) - Poema anònim. KKS no. 972, amb alguna diferència.
(4) - ......かりに (kari ni)....., en kana, tant significa “cacera” com “temporalment”.o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 122 -

百二十二段

むかし、おとこ、契れることあやまれる人に、

山城の井手の玉水手にむすびたのみしかひもなき世なりけり

といひやれど、いらへもせず。Una vegada, un home, a una persona que havia trencat el seu compromís amb ell :

---Com l'aigua que s'agafa amb les mans del riu clar d'Ide a Yamashiro, així la relació debades de confiar en tu. (1) (2)

Això féu i envià, però sens resposta.


- - - - - -
(1) - Poema anònim. SKKS no 1367, o no,1368 en altres edicions, amb alguna diferència., i KKRJ no. 3093, també amb diferències.
(2) - Els comentaristes consideren que aquesta part del poema “山城の井手の玉水手にむすび....” s'hauria d'ometre en una traducció perquè la seva aportació és bàsicament ornamental. Tot i així, la imatge de l'aigua escolant-se per les mans crec que és molt descriptiva i adient, com la promesa. Alguns traductors ho ometen, altres es planyen (?!) d'aquesta part tot i que la tradueixen, altres donen tot el poema amb notes, i altres sense dir res.o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 121 -

百二十一段

むかし、おとこ、梅壺より雨にぬれて、人のまかり出づるを見て、

鶯の花を縫ふてふ笠も哉濡るめる人に着せてかへさん

返し、

鶯の花を縫ふてふ笠はいな思ひをつけよ乾してかへさん
Una vegada, un home, tot veient algú que sortia de l'Umetsubo (1) ben moll:

---Voldria haver el capell que el rossinyol diuen fa amb les flors, li posaria a qui sembla moll i que se'n tornés. (2)

La contesta :

---El capell que el rossinyol diuen fa amb les flors no el vull pas. Encén el foc de l'amor i tornaré a casa eixuta. (3) (4)- - - - - -(1) - 梅壺 (Umetsubo) era una pavelló del Palau Imperial. El nom li ve de les pruneres que hi havia al jardí.
(2)- Això del rossinyol s'esmenta en unes cançons populars anomenades “Saibara”(催馬楽) del període de Nara.
(3) - ..... 思ひ (omohi/omoi)......és “estimació, amor, etc”, i aquí s'utilitza el seu final, ひ (hi), com a "foc" 火 (hi).


o0o