8 de febrer de 2014

雨月物語 39
Ugetsu Monogatari

CONTES DE PLUJA I LLUNA

上田 秋成
Ueda Akinari (1734-1809)


蛇性の婬

いつの時代なりけん。紀の國三輪が崎に。大宅の竹助といふ人在けり。此人海の幸ありて。海郎どもあまた養ひ。鰭の廣物狭き物を尽してすなどり。家豊 に暮しける男子二人。女子一人をもてり。太郎は質朴にてよく生産を治む。二郎の女子は大和の人のつまどひに迎られて彼所にゆく。三郎の豊雄なるものあり。 生長優しく。常に都風たる事をのみ好て。過活心なかりけり。父是を憂つゝ思ふは。家財をわかちたりとも即人の物となさん。さりとて他の家を嗣しめんもはた うたてき事聞らんが病しき。只なすまゝに生し立て。博士にもなれかし。法師にもなれかし。命の極は太郎が羈物にてあらせんとて。強て掟をもせざりけり。此 豊雄。新宮の神奴安倍の弓麿を師として行通ひける。九月下旬。けふはことになごりなく和たる海の。暴に東南の雲を生して。小雨そほふり來る。師が許にて傘 かりて帰るに。飛鳥の神秀倉見やらるゝ邊より。雨もやゝ頻なれば。其所なる海郎が屋に立よる。あるじの老はひ出て。こは大人の弟子の君にてます。かく賎し き所に入せ給ふぞいと恐まりたる事。是敷て奉らんとて。圓座の汚なげなるを清めてまゐらす。霎時息るほどは何か厭ふべき。なあはたゝしくせそとて休らい ぬ。

LUXÚRIA DE SERP

En una època, no sé ben bé quan /198), a Miwagashi, província de Ki, hi vivia un home dit Ôya no Takesuke. Aquest home tenia la fortuna de la mar (199), donava feina a molts pescadors que agafaven tota mena de coses amb aletes grosses i fines, i sa família vivia en l'abundor.
Tenia dos fills i una filla. El gran, Tarô, era honest i s'ocupava del negoci. La filla havia maridat un home de Yamato i se n'havia anat a viure allà. El tercer era Toyô. Era de caràcter tranquil, de sempre allò que més li agradava era la faisó de la capital, i sens cap sentit pràctic. Açò amoïnava son pare que pensava que si li donava sa part del patrimoni ben aviat passaria a mans d'altri. Encara que fos adoptat com hereu en una altra família hauria de sentir inconveniències que l'humiliarien; així doncs, només deixar-lo fer i que madurés. Podria esdevenir home de lletres o monjo, Tarô s'encarregaria d'ell tota la vida, i no se l'obligà a fer res. Toyô tenia com a mestre Abe no Yumimaro, un sacerdot de Shingû, i el visitava sovint.
A finals de la novena lluna, aquell jorn la mar era encalmada mes s'alçà de sobte una nuvolada cap a la banda del sud-est i plovisquejà (200). Toyô se'n tornà de cal mestre amb un paraigua prestat. Prop des d'ón es veu el temple d'Asuka plovia més i anà a una cabana de pescadors d'allà. Sortí un vell que n'era el propietari.

--Sou el fill petit de nostramo! Sento molt que hàgiu d'entrar en un lloc tan miserable. Us estendré açò.

I espolsà una estora de palla rodona tota bruta.

---Descansaré tot just un moment, per què molestar-vos? No us hi amoïneu pas!

I s'hi acomodà,
- - - - - -

198 - Referència al Genji Monogatari (源氏物語), llibre 01 : Kiritsubo (桐壷).
199 - Referència al Kojiki (古事記), llibre I, secció XXXIX.
200 – Referència al Man'yôshû (万葉集), llibre 16, poema no. 3883 :
弥彦おのれ神さび青雲のたなびく日すら小雨そほ降る
o0o