25 de juliol de 2009

MAN’YÔSHÛ (万葉集)  -62-

家思ふと心進むな風まもり好くしていませ荒しその道

いへもふと,こころすすむな,かぜまもり,よくしていませ,あらしそのみち

No tinguis pressa tot i que enyoris la llar. Guaita el vent que aspre és el camí.

Poema no. 381

Autor : Kojima (兒嶋, ?-¿), una jove de Tsukushi (筑紫娘子)