5 de desembre de 2021

堤中納言物語 -18- TSUTSUMI CHÛNAGON MONOGATARI HISTÒRIES DEL CONSELLER DE LA RIBERA DEL RIU Obra d’autor anònim d’aproximadament l’any 1055. La versió digital d'aquesta obra és diferent de la que he emprat per a la meva traducció. Això no obstant, les diferències no alteren la interpretació del text. 五 逢坂越えぬ權中納言

EL CONSELLER ADJUNT DEL MIG NO POGUÉ TRAVESSAR LA LÍNIA 琴・笛など取り散らして、調べまうけて待たせ給ふなりけり。ほどなき月も雲隱れけるを、星の光に遊ばせ給ふ。この方のつきなき殿上人などは、眠たげにうち欠伸つつ、すさまじげなるぞわりなき。 御遊び果てゝ、中納言、中宮の御方にさし覗き給ひつれば、若き人々心地よげにうち笑ひつゝ、 「いみじき方人參らせ給へり。あれをこそ。」 など言へば、 「何事せさせ給ふぞ。」 と宣へば、 「明後日(あさて)根合せし侍るを、何方には寄るらむと思し召す。」 と聞ゆれば、 「あやめも知らぬ身なれども、引きとり給はむ方にこそは。」 と宣へば、 「あやめも知らせ給はざなれば、右には不用にこそは。さらば此方(こなた)に。」 とて、小宰相の君、押し取り聞えさせつれば、 「御心も寄るにや。斯う仰せらるゝ折も侍りけるは。」 とて、憎からずうち笑ひて出で給ひぬるを、 「例のつれなき御氣色こそ侘しけれ。かゝるをりは、うちも亂れ給へかし。」 とぞ見ゆる。右の人、 「さらば此方には、三位の中將を寄せ奉らむ。」 と言ひて、殿上に呼びにやり聞えて、 「かかる事の侍るを、『此方に寄らせ給へ。』と頼み聞ゆる。」 と聞えさすれば、 「ことにも侍らぬ心の思はむ限りこそは。」 と、頼もしう宣ふを、 「さればこそ、この御心は底ひ知らぬこひぢにもおりたち給ひなむ。」 と、互(かたみ)に羨むも、宮はをかしう聞かせ給ふ。 Els musics els esperaven amb “kotos” (3) i flautes arranjats i afinats. Una lluna de poca durada era amagada pels núvols i tocaren a la llum dels estels. Hi havia gent de la cort que no tenia cap afinitat amb la música i badallaven tot ensopits amb una aclaparadora indiferència. Una vegada acabat l'entreteniment el conseller del Mig anà a veure l'emperadriu. Ses joves dames de companyia digueren somrients i complagudes : – Un gran company del nostre bàndol ha vingut. És aquell que ens cal! – Què esteu fent? – Demà passat tenim un concurs d'arrels de lliri(4). Quin bàndol preferiu? – Com no en sé res de lliris, el bàndol que em triï. – Doncs com sembla que no en sabeu res, no sereu de servei al bàndol de la dreta. Veniu, doncs, cap a ací. La dama Kosashô el portà a son costat. Potser ell ho preferia. – Oh! Una ocasió per a parlar-me així, no? Digué complagut amb un somrís i eixí. – Que decebedor! Sempre tant altiu! En moments com aquests podria estar més distés. Açò els hi semblà. La gent de la dreta digué : – Bé, així doncs, haurem el tinent del Tercer Rang. I el feren cridar de palau. – Hi ha aquest concurs, i ens agradaria que fóssiu al nostre bàndol. – Avinent doncs. Ho faré el millor que sàpiga. - digué tot convençut. – Per açò us ho demanem. Amb aquesta actitud us posarem a l'aiguamoll més pregon, i us enfangareu com un acte d'amor, segur. I amb tothom ben engelosit ho sentí l'emperador tot divertit. - - - - - - 3 – (389) Koto (琴) : instrument musical de tretze cordes semblant a una cítara que es toca en posició horitzontal. 4 - /390 – 05) Ayame () : Lliri. Joc que es celebrava el dia cinc de la cinquena lluna. Es reunien dos grups, situats a dreta i a esquerra, i consistia en arrencar lliris d'un jardí o d'un camp, i el grup que treia els exemplars amb les arrels més llargues n'era el guanyador. o0o