21 de setembre de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 29
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【二十九】

故式部卿宮に三條の右のおとゝこと上達部なとるいして参り給て碁うち御あそひなとし給ひて夜ふけぬれはこれかれゑひてものかたりしかつけものなとせらる女郎花をかさし給ふて右のおとゝ
をみなへし折手にかゝる白露は昔のけふにあらぬ涙か
となん有けること人々のおほかれとよからぬはわすれにけり

El ministre de la Dreta (65) anà al palau del difunt príncep cap de Cerimònies amb altres oficials de la cort, jugaren al Go i s'entretingueren. La nit avançà, tots eren ben beguts, s'explicaren històries i es feren regals entre ells. Posant-se una “ominaeshi” (66) als cabells el ministre de la Dreta féu :
---Blanca rosada a la mà que ha collit l'ominaeshi, són potser les llàgrimes per qui avui no hi és. (67)
Altres en feren molts de versos, emperò, no pas bons i són en l'oblit.
- - - - - -
65 – Fujiwara no Sadakata (藤原 定方, 873-932).
66 – Ominaeshi (おみなえし/女郎花) : Patrinia scabiosadefolia.
67 – Poema no. 243 del Shinchokusenwakashu (新勅撰和歌集).
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 28

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【二十八】

おなし人かのちゝの兵衛佐うせにける年の秋家にこれかれあつまりてよひよりさけのみなとすいますからぬことのあはれなる事をまらうともあるしもこひけり朝ほらけに霧たちわたれりけりまらうと
朝霧の中にきみます物ならははるゝまに/\嬉しからまし
といひけりかいせう返し
ことならは晴すもあらなん秋霧の紛れにみえぬ君と思はん
まらうとは貫之友則なとになん有ける

La tardor d'aquell any traspassà el capità assistent de la Guàrdia de palau, el pare de l'home esmentat abans. Molta gent s'aplegà a la casa i cap al vespre begueren sake. Afligits per aquell que ja no hi era, família i hostes se'n planyíren. A l'alba la boirina ho colgava tot i un dels hostes digué:

---Si en la boira d'aquesta matinada encara fóssiu, quin gaudi jo hauria fins que fos escampada.

I de Kaisen la resposta :

---Si fos possible no la vull escampada, boira de tardor, pensaré que no el veig perquè ella l'amaga.
Entre els hostes hi havia Tsurayuki (63) i Tomonori (64).
- - - - - -
63 – Ki no Tsurayuki (紀貫之, 868-946).
64 – Ki no Tomonori (紀友則, ?-?).
o0o