31 d’octubre de 2008

  KOKINSHÛ (古今集) -45-

  はるのうたとてよめる 
  Compost com un poema de primavera.

花の色はかすみにこめて見せずともかをだにぬすめ春の山かぜ 

はなのいろはーかすみにこめてーみせずともーかをだにぬすめーはるのやまかぜ

Els colors de les flors s'amaguen en la boirina i no les puc veure..... roba-lis el menys la seva la fragància, vent de primavera de la muntanya.

Poema no. 91

Autor : Yoshimine no Munesada (良岑宗貞, 816-890)
 Nét de l'emperador Kammu (桓武天皇, 737-806). Va ser camarlenc de l'emperador Ninmyô (仁明天皇, 810-850) i quan aquest va morir es va fer monjo amb el nom de Henjo (遍昭 o遍照).
És un dels “Trenta-sis Poetes Immortals”.

  OGURA HYAKUNIN ISSHU  小倉百人一首 -79-

瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ [77]

se wo hayami-iwa ni sekaruru-takigawa no-warete mo sue ni-awamu to zo omou

Encara que les aigües del torrent vinguin a esberlar-se contra les roques, al cap d´avall es retroben novament.


Nota : És considerat com un dels millors poemes d´amor de la poesia clàssica japonesa. Malgrat el seu convencionalisme, el seu to melangiós el fa destacar de la munió de poemes més tòpics sobre aquest mateix tema.

SHIKASHÛ no. 228. Amor. 詞花集 / 恋

Autor :Sutoku In / L´ex-emperador Sutoku 崇徳院,1119 – 1164)
També es pot llegir “Shutoku”.
El seu pare, Toba (鳥羽天皇, 1103-1156), el va obligar a abdicar a favor del seu germà petit, Konoe (近衛 ), de dos anys d´edat. Konoe va morir als disset anys i Toba va intentar que un altre dels seus fills ocupés el tron però Sutoku, amb l´ajut de Fujiwara no Yorinaga (藤原頼長, 1120-1156) va intentar recuperar el poder, fet que va motivar una guerra civil (sota el nom de Hôgen,保元の乱) l´any 1156. Els partidaris de Sutoku van ser derrotats i ell va ser exiliat a Sanuki (讃岐国), i allà va morir, als quarant-sis anys.