9 de juliol de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 118
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百十八】


閑院のおほいきみ
昔より思ふ心はありそ海の浜のまさこはかすもしられす

La princesa, filla gran del Kan.In (203) :

---Després de tant temps l'amor de mon cor per vós és innombrable com d'una costa brava la sorra de la platja. (204)

- - - - - -

203 – Filla de Minamoto no Muneyuki (源宗于, ?-939).
204 – Poema no. 1115, llibre 12, Shokukokinwakashû (続古今和歌集). Poema semblant al del llibre 15, amb el no. 818, del Kokinwakashû (古今和歌集) :
有そ海の浜のまさごとたのめしは忘るる事のかずにぞ有りける

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 117
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百十七】


桂のみこよしたねに
露しけみ草の袂を枕にて君まつむしのねをのみそなく

La princesa de Katsura (201) a Koshitane :

---Màniga d'herba curulla de rosada com si fos coixí grill del pi que espera i només fa que plorar. (202)

- - - - - -

201 - Princesa Fushi (孚子内親王, ? - 954), filla de l'emperador Uda (宇多天皇, 867-931).
202 – Poema no. 890, llibre 14, Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 116
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百十六】


きんひらかむすめしぬとて
なかけくもたのみける哉世中を袖に涙のかゝる身をもて

La filla de Kinhira, a l'hora de la mort :

---De llarga vida era jo desitjosa mes en aquest món només hi ha llàgrimes que mullen les mànigues.

o0o