9 de setembre de 2017

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 139
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百三十九】


先帝の御ときに承香殿の御息所の御さうしに中納言のきみといふ人さふらひけりそれを故兵部卿宮わか男にて一宮と聞えていろ このみ給
ひけるころ承香殿はいとちかきほとになんありけるらうありおかしき人々有ときゝ給て物なとのたまひかはしけりさりけるころほひこの中納言の君にし のひてね給ひそめてけりとき/\おはしましてのちこの宮おさ/\とひ給はさりけりさるころ女のもとよりよみてたてまつりける
人をとくあくた川てふつの国のなにはたかはぬきみにそ有ける
かくてものもくはてなく/\やまひになりてこひ奉りけるかの承香殿のまへの松に雪のふりかゝりたりけるを折てかくなん聞え奉りける
こぬ人を松にかゝれる白雪の消こそかへれあはぬ思ひに
とてなんゆめこの雪おとすなとつかひにいひてなむたてまつりける


En el temps de l'anterior emperador (244), en els apartaments de la dama del Sokyôden (245) hi servia una dama de nom Chûnagon. El difunt príncep cap d'afers militars, que de jove anomenaven Ichinomiya (246), era un home voluptuós i el Jôyôden era molt a prop d'on ell era. Com havia sentit dir que allà hi havia dones de talent i bon gust hi anà per canviar impressions amb elles. Fou en aquell temps quan començà a passar en secret les nits amb la dama Chûnagon. Quan després d'un temps deixà de visitar-la, de l'apartament de la dama li arribà aquest poema :

Molt de vós es diu
que com el riu Akuta
del país de Tsu
sou de segur inconstant
i així sou vós del cert. (247)

I així deixà de menjar, emmalaltí i plorant i plorant s'esllanguí d'amor.

Un jorn trencà una branca curulla de neu d'un pi del davant del Sokyôden i li féu saber això :

Aquell que no ve
en atesa la branca
de neu ben blanca
que certament es fondrà
si no torna a veure'l. (248)

Li envià i demanà al missatger de no fer caure la neu.

- - - - - -

244 - L'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
245 - Sokyôden (承香殿), edifici dintre del recinte del palau imperial. Allà hi vivia Minamoto no Kazuko (源 和子, ?-?), concubina de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930). En el mateix recinte també hi havia el Jôkyôden
246 – Ichinomiya (一宮) : (liter.) El príncep no. 1.
247 – Poema no. 977, llibre 15, Shinshûiwakashû (新拾遺和歌集).
248 – Poema no. 852, llibre 12, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o