27 de novembre de 2010

KOKINSHÛ (古今集) -115-

人をわかれける時によみける

Compost al separar-se d'una persona.

わかれてふ事はいろにもあらなくに心にしみてわびしかるらむ

わかれちょうーことはいろにもーあらなくにーこころにしみてーわびしかるらむ

La separació no té color; perquè, doncs, la tristor em taca el cor?

Poema no. 381

Autor : Ki no Tsurayuki (紀貫之, 872-945)
Crític, escriptor i poeta.. Va ser un personatge molt admirat per la seva erudició.
El seu diari : Tosa Nikki (土佐日記, 935?) no només és un dels més importants de l´època Heian, és el primer i el document literari més antic del Japó en forma original.

Es conserven uns 450 dels seus poemes, sense comptar-hi altres aportacions.

És un dels“Trenta-sis Poetes immortals” ( 三十六歌仙 - Sanjûrokkasen)

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -114-

ひたちへまかりける時に、ふぢはらのきみとしによ みてつかはしける

Compost i enviat a Fujiwara no Kimitoshi quan l'autora se n'anava a Hitachi.

あさなけに見べききみとしたのまねば思ひたちぬる草枕なり

あさなけにーみべききみとしーたのまねばーおもいたちぬるーくさくらなり

No puc comptar amb tu com a company ni de dia ni de nit, així doncs, faig el cor fort i me'n vaig a Hitachi.

Nota : Poema elaborat i enginyós. L'autora hi incorpora el nom del destinatari i del topònim.

Poema no. 376

Autor : Chô (寵 , ?-¿), també es llegeix Utsuku. Era una Minamoto (源), però no hi ha més dades sobre la seva vida.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -113-

あづまの方へまかりける人によみてつかはしける

Composició enviada a una persona que se n'anava a las províncies orientals.

おもへども身をしわけねばめに見えぬ心を君にたぐへてぞやる

おもえどもーみをしわけねばーめにみえぬーこころをきみにーたぐえてぞやる

Encara que t'ho pensis no em puc partir en dos. T'envio doncs el meu cor, invisible, perquè sigui amb tu.

Poema no. 373

Autor : Ikago no Atsuyuki (いかごのあつゆき, ¿-?)

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -112-


めづらしきこゑならなくに郭公ここらの年をあかずもあるかな

めずらしきーこえならなくにーほととぎすーここらのとしをーあかずもあるかな

Sa veu no és singular , però en tots aquests anys no m'he cansat pas del cucut.

Poema no. 359

Autor : Anònim.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -111-

さだやすのみこのきさいの宮の五十の賀たてまつり ける御屏風に、さくらの花のちるしたに人の花見たるかたかけるをよめる

Compost sobre el tema de la gent que contempla la caiguda de les flors de cirerer en un paravent, en ocasió del 50è aniversari de l'emperadriu i ofert pel príncep Sadayasu.
Nota : Príncep Sadayasu (貞明親王, 870-924), fill de l'emperador Seiwa (清和天皇 ,850-880). La celebració era per l'emperadriu Nijô ( Nijô Kisaki,二条のきさき), la seva mare, Takaiko, (Fujiwara no Koshi, 842-910).

いたづらにすぐす月日はおもほえで花見てくらす春ぞすくなき

いたずらにーすぐすつきびはーおもおえでーはなみてくらすーはるぞすくなき

No sóc conscient del temps que s'escola debades. La vida contemplant les flors de la primavera és, però, ben breu!

Poema no. 351

Autor : Fujiwara no Okikaze (藤原興風, ?-¿)
Va viure cap a l'any 900 però no hi ha dades sobre la seva vida.
És un dels “Trenta-sis Poetes immortals” ( 三十六歌仙 - Sanjûrokkasen)

o0o