11 de febrer de 2017

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 127
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百二十七】又おなし人大弐のたちにて秋のもみちをよませけれは
鹿の音はいくらはかりの紅そふり出るからに山のそむらん


Encara la mateixa persona, a la residència de l'assistent del governador general, aquest li demanà que fes un poema sobre les fulles d'auró a la tardor :

----El clam del cérvol quina mesura tindrà de tint vermellós per acolorir així tant aquesta muntanya? (230)

- - - - - -

230 - És a l'antologia personal de Higaki-no-go : 檜垣嫗集

o0o


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 126
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百二十六】つくしに有けるひかきのこといひけるはいとらうありおかしくてよをへけるものになんありける年月かくてありわたりけるをす みともかさはきにあひて家もやけほろひものゝくもみなとられはてゝいといみしうなりにけりかゝりともしらて墅大弐うてのつかひにくたり給てそれか家のあり しわたりをたつねてひかきのこといひけん人にいかてあはんいつくにかすむらんとのたまへはこのわたりになんすみはへりしなとともなる人もいひけりあはれ かゝるさはきにいかに成にけんたつねてしかなとのたまひけるほとにかしらしろきをうなの水くめるなんまへよりあやしきやうなるいへに入けるある人ありてこ れなんひかきのこといひけりいみしうあはれかり給てよはすれとはちてこてかくなんいへりける
むは玉の我黒髪はしら川のみつわくむまて成にける哉
とよみたりけれはあはれかりてきたりけるあこめひとかさねぬきてなんやりける.


A Tsukushi vivia una cortesana de nom Higaki-no-go (226), de molt giny i bon gust, i d'aquesta faisó vivia.
Passaren anys i llunes, arribà la revolta de Sumitomo (227), sa casa fou destruïda pel foc i ses béns robats, fou terrible.
Desconeixent els fets, Ono (228), assistent del governador general, comandant una expedició per combatre la revolta, passà per on hi havia estat la casa, i preguntà :
-Voldria trobar aquella de nom Higaki-no-go. On viu ara?
-Vivia en aquests verals.
Digué la gent de l'escorta.
-Ah! Què haurà estat d'ella enmig d'aquests disturbis? Voldria saber d'ella.
I deia això quan una dona amb els cabells blancs que venia d'agafar aigua passà davant seu i entrà en una casa rònega. Llavors algú digué :
-Aquesta és Higaki-no-go!
Molt commòs, la féu cridar, emperò, ella, avergonyant-se, no sortí i digué així :


---Negres com sutge blancs són ara mes cabells aigua del riu Blanc que surto a agafar ara ja envellida. (229)

Commòs pel poema, es llevà la roba que portava dessota i la hi oferí.

- - - - - -

226 – Higaki-no-go (檜垣の御 -ひかきのご-, ?-?). Té una antologia pròpia : 檜垣嫗集.
227 - Fujiwara no Sumitomo (藤原純友, ¿-941). Vegeu la narració no. 04.
228 - Ono no Yoshifuru (小野好古, 884-967).
229 - Poema no. 1220, llibre 17, Gosenwakashû (後撰和歌集). Aquest poema té alguna diferència a l'antologia : つくしの白川といふ所にすみ侍りけるに大貳藤原興範朝臣のまかり渡るついでに水たべむとて打ち寄りてこひ侍りければ水をもて出でゝ詠み侍りける :
年ふれば我黒髮も白川のみづはぐむまで老いにけるかな.

És també a l'antologia personal de Higaki-no-go : 檜垣嫗集.

o0o