9 de maig de 2015

KOKINSHÛ (古今集) -317-


身は捨てつ 心をだにも はふらさじ つひにはいかが なると知るべく

みはすてつーこころをだにもーほうらさじーついにはいかがーなるとしるべく

He abandonat mon cos mes aquest mon cor no el vull perdre. Voldria saber de mi quan vingui la meva fi.

Poema no. 1064

Autor : Fujiwara no Okikaze (藤原興風, ¿-?)
Va viure cap a l'any 900 però no hi ha dades sobre la seva vida.
És un dels “Trenta-sis Poetes immortals” ( 三十六歌仙 – Sanjûrokkasen).

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -316-


何をして 身のいたづらに 老いぬらむ 年の思はむ ことぞやさしき

なにをしてーみのいたずらにーおいぬらむーとしのおもわむーことぞやさしき

Què he fet per cas i haver-me envellit tan inútilment? Em torba què pensarà de mi el temps ja passat.

Poema no. 1063

Autor : Anònim.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -315-


世の中は いかにくるしと 思ふらむ ここらの人に うらみらるれば

よのなかはーいかにくるしとーおもうらむーここらのひとにーうらみらるれば

En el nostre món pensar en la sofrença que s'ha de patir quan un es sent odiat per gent que ens envolta.

Poema no. 1062

Autor : Aiwara no Motokata (在原元方, ?-¿)
Nebot d' Ariwara no Narihira (在原業平, 825-880) i fill adoptiu del Gran Conseller Fujiwara no Kunitsune (藤原くにつね, 827-908).
o0o