26 de maig de 2012

SENDERA D'OKU (おくの細道) 44

Bashô Matsuo (松尾芭蕉)

敦賀

漸白根が嶽 かくれて、比那が嵩あらはる。 あさむづの橋をわたりて、玉江 の蘆は穂に出にけり。鴬 の関を過て湯尾峠を 越れば、燧が城、かへるやま に初鴈を聞て、十四日の夕 ぐれつるがの津に宿を もとむ。
その夜、月殊晴たり。 あすの夜もかくあるべきにや といへば、越路の習ひ、猶明夜 の陰晴はかりがたしと、あるじ に酒すゝめられて、けいの明神 に夜参す。仲哀天皇の御 廟也。社頭神さびて、松の木 の間に月のもり入たる。おまへ の白砂霜を敷るがごとし。 往昔遊行二世の上人、大願 発起の事ありて、みづから草 を刈、土石を荷ひ泥渟を かはかせて、参詣往来の煩 なし。古例今にたえず。神前 に真砂を荷ひ給ふ。これを 遊行の砂持と申侍ると、亭主 かたりける。
月清し遊行のもてる砂の上
十五日、亭主の詞にたがはず 雨降。
名月や北国日和定なき

TSURUGA

Mica en mica desaparegué el cim de Shirane i sorgí el de Hina. Creuàrem el pont d'Asamuzu i aparegueren els canyissos florits de Taema. Passada la barrera de Guisu travessàrem el congost de Yunô fins al castell de Hiuchi, a la vila de Kaeru sentírem els primers ànecs salvatgins, i al vespre del catorzè jorn ens hostatjàrem al port de Tsuruga.
Aquella nit la lluna brillava ben clara. Quan preguntí si seria així de brillant demà la nit, l'hostaler digué, tot oferint-me sake, que era normal en aquelles contrades no saber mai si les nits serien ennuvolades o clares. Anàrem de nit al santuari de Kei. Allà hi ha el mausoleu de l'emperador Chûai (145). L'àmbit era de santedat, la lluna s'entrellucava als pins, la gebrada s'escampava per la sorra del davant del santuari.
L'hostaler havia dit que, antany, el segon bisbe Yugyô (146) féu la ferma promesa que ell mateix en tallaria les herbes i traginaria terra i pedres per assecar els camins enfangats, i des de llavors s'hi pot pelegrinar sens fatics. Un costum antic que avui es segueix i s'hi tragina arena davant del santuari. Això és conegut com “el traginar de sorra de Yugyô”.

---La lluna clara vessa sobre l'arena que porta Yugyô.El quinzè, com per no contradir l'hostaler, plogué.

---La lluna plena a les contrades del nord és temps malsegur.

- - - - - -

145 - Emperador Chûai (仲哀天皇, ¿-?). No hi ha dates precises. Va ser el catorzè emperador del Japó. Casat amb l'emperadriu Jingû. (神功天皇, que va viure entre els anys 169-269).
146 - Yugyô Shônin (遊行上人. 1237-1319), conegut com a Ta'a Shônin (他阿上人), successor d'Ippen Shônin (一遍上人, 1239-1289), fundador de la secta budista Ji-shu (時宗). Yûgyo també significa “monjo pelegrí”, d'aquí que en altres traduccions s'utilitzi només en aquest sentit.

o0o