13 de maig de 2017

小林 一茶 -34-

Kobayashi Issa (1763-1828)


Selecció de “haiku”(俳句 ).

Composició poètica japonesa que consta
de disset síl·labes en la mesura 5-7-5.

春立つや牛にも馬にもふまれずに
はるたつや うしにもうまにも ふまれずに
Haru tatsu ya-ushi ni mo uma ni mo-fumarezu ni

Vaques i cavalls
al començ de primavera
no fan petjada.


Nota : El segon vers té 8 síl·labes.足元に鳥が立也春も立
あしもとに とりがたつなり はるもたつ
Ashi moto ni-tori ga tatsu nari-haru mo tatsu

Als meus peus l'ocell
alça el vol i també
la primavera.

o0o

小林 一茶 -33-

Kobayashi Issa (1763-1828)


Selecció de “haiku”(俳句 ).

Composició poètica japonesa que consta
de disset síl·labes en la mesura 5-7-5.


春立や夢に見てさへ小松原
はるたつや ゆめにみてさえ こまつばら
Haru tatsu ya-yume ni mite sae-komatsubara

He vist en somni
començ de primavera
inclús pinetons.春立や菰もかぶらず五十年
はるたつや こももかぶらず ごじゅうねん
Haru tatsu ya-komo mo kaburazu-gojuunen

Cinquanta anys
començ de primavera
i sens estores.

o0o