26 d’octubre de 2013

雨月物語 32
Ugetsu Monogatari
上田 秋成


Ueda Akinari (1734-1809)

庄太夫大に怡び。よくも説せ給ふものかな。此事我家にとり て千とせの計なりといへども。香央は此國の貴族にて。我は氏なき田夫なり。門戸敵すべからねば。おそらくは肯がひ給はじ。媒氏の翁笑をつくりて。大人の謙 り給ふ事甚し。我かならず万歳を諷ふべしと。往て香央に説ば。彼方にもよろこびつゝ。妻なるものにもかたらふに。妻もいさみていふ。我女子既に十七歳にな りぬれば。朝夕によき人がな娶せんものをと。心もおちゐ侍らず。はやく日をえらみて聘礼を納給へと。強にすゝむれば。盟約すでになりて井沢にかへりこと す。即聘礼を厚くとゝのへて送り納れ。よき日をとりて婚儀をもよほしけり。猶幸を神に祈るとて。巫子祝部を召あつめて御湯をたてまつる。そも/\當社に祈 誓する人は。数の秡物を供へて御湯を奉り。吉祥凶祥を占ふ。巫子祝詞をはり。湯の沸上るにおよびて。吉祥には釜の鳴音牛の吼るが如し。凶きは釜に音なし。 是を吉備津の御釜秡といふ。さるに香央が家の事は。神の祈させ給はぬにや。只秋の虫の叢にすだくばかりの聲もなし。こゝに疑ひをおこして。此祥を妻にかた らふ。妻更に疑はず。御釜の音なかりしは祝部等が身の清からぬにぞあらめ。既に聘礼を納めしうへ。かの赤縄に繋ぎては。仇ある家。異なる域なりとも易べか らずと聞ものを。ことに井沢は弓の本末をもしりたる人の流にて。掟ある家と聞けば。今否むとも承がはじ。ことに佳婿の麗なるをほの聞て。我児も日をかぞへ て待わぶる物を。今のよからぬ言を聞ものならば。不慮なる事をや仕出ん。其とき悔るともかへらじと言を尽して諫むるは。まことに女の意ばへなるべし。香央 も従來ねがふ因みなれば深く疑はず。妻のことばに従て婚儀とゝのひ。両家の親族氏族。鶴の千とせ。亀の万代をうたひことぶきけり。

Shôtarô en fou ben content.

- És una bona proposta. Es pot dir que és un afer per a afermar la família durant mil anys. Els Kasada són de la noblesa d'aquesta contrada, mentre que nosaltres som pagesos sens nom de nissaga. Nostra família no s'hi pot comparar, és probable que no s'hi avinguin.

El vell mitjancer féu un somrís :

- Vostra modèstia és excessiva. Sóc convençut que entonarem cants de celebració.
Anà a veure Kasada i en féu la proposta, la qual li plagué molt. En parlà amb sa muller que digué tota convençuda :
Nostra filla té ja disset anys i encara que vull que es casi amb un home escaient, açò no deixa d'amoïnar-me. Vinga, escollim la data i enviem els regals de prometatge.

Tot es precipità. Es féu el compromís d'immediat i s'envià la resposta als Izawa. Tot seguit, es prepararen els regals, s'escollí un jorn benastruc i es féu la celebració.
Per invocar els déus per a la llur felicitat es convocaren sacerdotesses i bonzes. I es féu l'ofrena de l'aigua calenta. La gent que va al santuari a fer les invocacions fa ofrenes de tota mena i celebra el ritual de l'aigua calenta. Les sacerdotesses fan les pregàries rituals, i quan l'aigua arrenca el bull, si l'auguri és favorable el so de la caldera sembla el mugit d'un bou. Si és negatiu, la caldera no en fa pas cap de so. Açò s'anomena el conjur de “la caldera de Kibitsu”. Així doncs, acceptarien els déus l'afer de la família Kasada?
No hi hagué ni el soroll del brunzir dels insectes a l'herba a la tardor.
Neguitós, Kasada li parlà a la dona de la predicció. Ella no s'hi amoïnà gens :

- Si la caldera no ha fet cap soroll és que segurament les sacerdotesses no s'han purificat adientment. Es diu que una vegada enviat els regals i lligat el cordo vermell res no canviarà, encara que fos una família enemiga o d'un país diferent, particularment els Izawa, car sabem que són d'un llinatge de guerrers. És una família de principis. - Encara que nosaltres ho rebutgéssim ara ells no ho acceptarien pas. La noia ja n'ha sentit parlar de la bella aparença del nuvi, ja compta els jorns i no pot esperar més. Si sabés que allò no ha anat bé podria fer qualque despropòsit . Tot i que ens penedíssim res no canviaria.

Una tirallonga de mots per a reprendre és ben cert del caràcter de la dona. Com era una relació que des d'un bon començament Kasada havia desitjat no n'era massa amoïnat, acceptà el parer de la dona i prepararen el casament. Parents i amics d'ambdues famílies els felicitaren i cantaren els “Mil anys de la grua” i “L'eternitat de la tortuga” (181).
- - - - - -

181 – Tsuru (鶴): Grua. Kame (亀) : Tortuga. Dos símbols de longevitat en la cultura japonesa.

o0o