29 d’octubre de 2016
YAMATO MONOGATARI (大和物語) 122
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百二十二】


としこか志賀にまうてたりけるにそうきゝみといふ法師ありけりそれはひえにすむ院の殿上もする法しになん有けるそれこのとしこのまうてたる日志賀にまうてあひにけりはしとのにつほねをしてゐてよろつの事をいひかはしけりいまはとしこ帰りなんとしけりそれにそうきのもとより
逢みては別るゝことのなかりせはかつ/\物は思はさらまし
かへし
いかなれはかつ/\物を思ふらん名残もなくそ我はかなしき
となん有けることはもいとおほくなん有ける

Quan Toshiko anà en pelegrinatge al temple de Siga, allà hi havia un monjo dit Zôka. Aquest monjo vivia a Hiei i tenia accés al palau de l'emperador retirat (216). Era en pelegrinatge a Shiga el mateix jorn que Toshiko i es trobaren. Com s'hostatjaven al “Hashidono” (217) parlaren de moltes coses. Toshiko es preparava per tornar-se'n i, llavors, li arribà de Zôshi :

---Si no hi hagués la partença del després de la tornada no seria pas tan gran el desfici que sento. (218)

Toshiko li tornà :

---Com podeu parlar del desfici que sentiu que no és tan gran quan és mon aflicció, no ho dubteu, sencera. (219)

A més de mots molts altres poemes hi hagueren.

- - - - - -

216 - L'emperador Uda (宇多天皇, 867-931).
217 – Era un edifici construït sobre una vall, en forma de pont.
218 – Poema no. 729, llibre 11, Gosenwakashû (後撰和歌集).
219 – Poema del Shinshokukokinshû (新続古今和歌集), llibre 11.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 121
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百二十一】


さねたうの少弐といひける人のむすめのおとこ
笛竹の一よも君とねぬ時は千種の声にねこそなかるれ
といへりけれは女
ちゝのねはことはのふきかふえ竹のこちくの声もきこえこなくに

L'amant de la filla d'un tal Sanetô no Shôni digué :

---No dormir amb vós encara que una nit, flauta de bambú, el so de la veu s'alça profusa en complantes.

La dona :

---Profusos els planys tot això són paraules, flauta de bambú, i no m'arriba la veu dient-me que hi vindreu.

o 0 o