4 de gener de 2014

 YAMATO MONOGATARI (大和物語) 44
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
【四十四】

おなし人にある人山へのほり給ふへき日はまたとをくやあるいつそといへりけれは

のほりゆく山の雲ゐの遠けれは日もちかく成物にそ有ける

とそいひをこせたりけるかくのみよからぬことの有かうへにいてきけれは

のかるとも誰かきさらんぬれ衣あめのしたにしすまん限りは

といひけり

Al mateix monjo algú li preguntà :

- És encara lluny el jorn que pujareu la muntanya? Quan serà?
Eshû féu i envià :

---Lluny són els núvols que escalen cap al cel de la muntanya emperò prop són del sol i avinent mon retorn.

Com la brama maliciosa no s'aturava composà :

---Tot i escapant com de roba mullada qui en pot fugir de brama com aquesta tot vivint en semblant món?
o0o

 YAMATO MONOGATARI (大和物語) 43
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【四十三】

この大とく房にしける所の前にきりかけをなむせさせけるそのけつりくつにかきつけゝる

まかきするひたのたくみのたつき音のあなかしかましなそやよの中

なといひてをこなひしにふかき山にいりなんとすといひていにけりほとへていつくにかあらんといひて深き山にこもり給ひぬとありしはいつくそといひやりたまひたりけれは

なにはかりふかくもあらすよの常のひえをとやまと見るはかりなり

となんいひたりけるよかはといふところに有なりけり

Aquest monjo virtuós havia fet posar un envà davant de sa cel.la. Escriví sobre un retall de fusta :

---Com el brogiment de la destral del fuster fent una tanca ah com n'és d'enutjosa tota la brama del món!
Amb això digué que se n'anava al cor de la muntanya a fer exercicis espirituals, i partí.
Un temps després. Algú (86) li envià :

- “On anar”, diguéreu, i em fan saber que sou reclòs a la muntanya. On sou?

Eshû envià :

---No és remota la muntanya on m'estic només és al peu de la cresta de Hie lloc per tothom conegut.

S'estava en un lloc de nom Yokawa.
- - - - - -

86 – Aquest “algú” podria ser la “persona” esmentada en la narració no. 42.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 42
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
【四十二】

ゑしうといふほうしのある人の御験者つかうまつりけるほとにとかく世中に云事有けれはよみたりける

里はいふ山にはさはく白雲の空にはかなきみとや成なん

となん有ける又此人の御もとによみたりける

朝ほらけ我身は庭の霜なから何をたねにて心おひけん


Un monjo de nom Eshû (85) era servicial amb una persona i com sobre ells hi havia rumors composà :

---Brama del poble que puja la muntanya com un núvol blanc ben fugisser dalt del coll em caldria esvair?
I també féu i envià a aquella persona :

---Com la gebrada emmantellant el jardí de matinada qui d'aquest mon sentiment me n'ha fet la sembrada?
- - - - - -
85 – No hi ha cap dada històrica d'aquest Eshû (ゑしう/恵秀, ?-?), sí que n'hi ha d'un Enshô (延昌, ?-?) que era un monjo budista de la secta Tendai.
o0o