5 d’octubre de 2013

雨月物語 31
Ugetsu Monogatari

上田 秋成
Ueda Akinari (1734-1809)吉備津の釜

妬婦の養ひがたきも。老ての後其功を知ると。咨これ何人の語ぞや。害ひの甚しからぬも商工を妨げ物を破りて。垣の隣の口をふせぎがたく。害ひの大な るにおよびては。家を失ひ國をほろぼして。天が下に笑を傳ふ。いにしへより此毒にあたる人幾許といふ事をしらず。死て蟒となり。或は霹靂を震ふて怨を報ふ 類は。其肉を醢にするとも飽べからず。さるためしは希なり。夫のおのれをよく脩めて教へなば。此患おのづから避べきものを。只かりそめなる徒ことに。女の 慳しき性を募らしめて。其身の憂をもとむるにぞありける。禽を制するは気にあり。婦を制するは其夫の雄ゝしきにありといふは。現にさることぞかし。吉備の 國賀夜郡庭妹の郷に。井沢庄太夫といふものあり。祖父は播磨の赤松に仕へしが。去ぬる嘉吉元年の乱に。かの館を去てこゝに來り。庄太夫にいたるまで三代を 經て。春耕し。秋收めて。家豊にくらしけり。一子正太郎なるもの農業を厭ふあまりに。酒に乱れ色に酖りて。父が掟を守らず。父母これを嘆きて 私 にはかるは。あはれ良人の女子のかほよきを娶りてあはせなば。渠が身もおのづから脩まりなんとて。あまねく國中をもとむるに。幸に媒氏ありていふ。吉備津 の神主香央造酒が女子は。うまれだち秀麗にて。父母にもよく仕へ。かつ歌をよみ。箏に工みなり。従來かの家は吉備の鴨別が裔にて家系も正しければ。君が家 に因み給ふは果吉祥なるべし。此事の就んは老が願ふ所なり。大人の御心いかにおぼさんやといふ

LA CALDERA DE KIBITSU
“Difícil és de viure amb una dona gelosa, emperò, després, a la vellesa, se'n reconeixen els mèrits”.
Ah! De qui són aquests mots? Encara que el mal no sigui desmesurat, és un inconvenient per als afers i la ruïna dels béns. És difícil d'evitar la maldiença dels veïns més propers, i quan el mal arriba a grans proporcions, és la destrucció de la família, la ruïna del país, la riota de l'imperi. D'aquells que des d'antany n'han patit el verí no se'n sap el nombre. Quan una dona gelosa mora esdevé una serp o per fer retrunyir el tro, és la forma de sa revenja, tot i que posessin sa carn en salmorra no n'hi hauria pas prou!
Rars són aitals exemples. Si el marit mostra bon capteniment s'estalviarà així el neguit, emperò, si és vel.leidós, tot i poc, incitarà la naturalesa perversa de la dona, ell mateix serà el causant de son penar! Es diu que “Per a dominar un ocell cal caràcter, per a dominar una dona cal la fermesa del marit”, i això és ben cert.
Al poble de Niise, a la contrada d'Ebi, districte de Kaya, hi havia un home de nom Izawa Shôtarô. Son avi havia servit els Akamatsu de Harima, emperò, durant els disturbis del primer any de Kakitsu (179), deixà la mansió i vingué ací. Durant tres generacions, fins a Shôtarô, es llaurà per primavera, es recollí a la tardor, i la família visqué en l'abundor.
Shôtarô, fill únic, detestava la feina de pagès, era bevedor i luxuriós, i no observava els preceptes de son progenitor. Els pares se'n planyien i acordaren en secret :
- Segurament, si el caséssim amb una noia bonica i de bona família, tot es redreçaria de mena.
Així doncs, cercaren per tota la contrada, i per sort un mitjancer els digué :
- La filla de Kasada Miki,, sacerdot de Kibitsu, és de gentil caràcter, atén molt bé els pares, fa versos i és destre amb el “koto” (180). Són descendents de Kibi no Kamowake, de bon llinatge. Una unió amb vostra família gaudiria dels millors auguris. Desitjo que aquest afer sigui reeixit. Què en penseu vós, senyor, d'això?
- - - - - -
179 – Kakitsu (嘉吉) : any 1441.
180 – Koto (箏 / 琴) : una mena de llaüt horitzontal.
o0o