25 de gener de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 47

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【四十七】

陽成院の一条のきみ

奥山に心をいれて尋すは深き紅葉の色をみましや

La dama de la Primera Avinguda al servei de Yôzei (91) :

---Qui no recerca el fons de la muntanya amb tot el seu cor com podrà hi percebre de la tardor les fulles?

- - - - - -

91 – L'emperador retirat Yôzei (陽成天皇, 868-949).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 46

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【四十六】

平中かんゐんのこにたえてのちほとへてあひたりけりさてのちにいひをこせたる

打とけて君はねつらん我はしも露のおきゐて恋にあかしつ

女かへし

白露のおきふし誰を恋つらん我は聞おはすいそのかみにて

Després que Heichû (90) deixés de visitar la dama del Kan-In la tornà a veure passat un temps. Poc després li envià aquest poema :

---Reposadament us heu vós ben adormit mentre jo mateix al glaç de la rosada he restat despert d'amor.

La dona li tornà :

---Per qui heu llanguit a la blanca rosada despert o dormit temps fa que fou deixada i lluny sou de sa pensa.
- - - - - -
90 - Taira no Sadabumi (平貞文, ?-923).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 45

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【四十五】

つゝみの中納言のきみ十三のみこの御母御息所を内に奉りけるはしめに御かとはいかゝおほしめすらんなといとかしこく思なけき給けりさてみかとによみてたてまつり給ける

人の親の心はやみにあらねとも子を思ふ道にまとひぬる哉

先帝いと哀に思しめしたりけり御返しありけれと人えしらす


El conseller de l'escullera envià sa filla, que esdevindria la senyora de la Cambra, mare del príncep tretzè (87), a servir a palau, i al principi es preguntava neguitós com la trobaria l'emperador (88). Així doncs, composà i presentà a l'emperador :

---El cor d'un pare tot i que no enfosquit per la tenebra quan pensa en son infant bé que marra el camí. (89)
L'emperador en fou commòs. Hi contestà, emperò, no la coneixem la resposta.
- - - - - -
87 – 十三のみこ : Príncep Akiakira (章明親王, 924-990), fill 13è de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930). La seva mare era Fujiwara no Kuwako (藤原桑子, ?-?), filla de Fujiwara no Kanesuke (藤原兼輔, 877-933).
88 – Era l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
89 - Poema no. 1103, llibre 15, del Gozenwakashû (後撰和歌集).
o0o