23 de novembre de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 38
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【三十八】


先帝の五のみこの御むすめは一条の君といひて京極の御息所の御もとにさふらひ給ひけりよくもあらぬことありてまかて給てゆきのかみのめにていますかりて

たまさかにとふ人あらは和田の原なけきほにあけていぬとこたへよ

La filla del cinquè príncep (77), fill de l'anterior emperador (78), dita la dama de la Primera Avinguda, era al servei de la dama de la Cambra del Kyôgoku. Deixà el servei degut a un malaurat succés, i esdevingué l'esposa del governador de Yuki :

---I si fos el cas algú per mi demana digueu-li que vaig per la plana de la mar com vela planyívola.

- - - - - -
77 - Príncep Sadahira (貞平親王, ?-913).
78 - Emperador Seiwa (清和天皇, 850-880).
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 37
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)
 
【三十七】



いつもかはらからひとりは殿上して我はえせさりけるときによみたりける

かくさける花もこそあれわかために同し春とやいふへかりける

Un dels germans del governador d'Izumo fou nomenat oficial de palau, i quan ell mateix no ho assolí composà :

---Mentre hi ha flors d'antuvi ben florides dir en podria que és certament per mi mateixa primavera?

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 36
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【三十六】


伊勢の国に前斎宮のおはしましける時につゝみの中納言勅使にてくたり給ふて
呉竹の世々の都と聞からにきみは千歳のうたかひもなし
御返しはきかす彼斎宮のおはします所はたけのみやことなんいひける

Quan l'anterior princesa sacerdotessa (76) residia a la contrada d'Ise, el conseller de l'Esquerra hi anà com a emissari imperial:

---Bambú de Kure, palau d'infinits nusos l'anomenada, vostra vida certament en mil anys reeixida.

No se sap de sa resposta. Del lloc on hi residí se'n diu el palau de Take.

- - - - - -
76 – Princesa Jûshi (柔子内親王, ?-959), filla de l'emperador Uda (宇多天皇, 867-931). Va ser sacerdotessa del santuari d'Ise.

o0o