10 de març de 2007

MAN’YÔSHÛ (万葉集) -3-

MANYÔSHÛ (万葉集) -3-


東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ

A les planes de l’est s’hi veu la llum de l’alba.Miro enrere i veig la lluna a punt de pondre’s.


Nota : Poema escrit arran d’una nit d’acampada amb el príncep Karu
(軽皇子, 683-707), fill del príncep hereu Kusakabe, 草壁皇子, (fill gran de l’emperador Temmu (天武天皇 ). Quan el seu pare va morir ell tenia només sis anys.

Va pujar al tron l’any 697 i va regnar fins a la seva mort per malaltia amb el nom d’emperador Mommu, 文武天皇.

Poema nº 48

Autor : Kakinomoto no Hitomaro (柿本 人麻呂, 662-710)

Poc sabem de la seva vida i les minses dades que ens han arribat procedeixen del Man'yôshû.

Va ser oficial de la cort i va morir a Iwami, lloc on va passar els seus darrers anys, encara no havia fet el cinquanta anys.

Està considerat el millor poeta del Man'yôshû. El seu poema sobre la mort del príncep Takechi és el més llarg de l'antologia i un dels millors. També se'l coneix sota el nom de “Kasei” (歌聖. “El sant de la Poesia”).