3 de maig de 2014

KOKINSHÛ (古今集) -274-大納言ふぢはらのくにつねの朝臣の、宰相より中納 言になりける時、そめぬうへのきぬあやをおくるとてよめる

Compost i enviat com una francesilla amb un domàs sense tenyir (pel vestit de cerimònia) al gran conseller Fujiwara no Kunitsune quan va ser promocionat de primer ministre a conseller del Centre.

色なしと 人や見るらむ 昔より 深き心に 染めてしものを

いろなしとーひとやみるらむーむかしよりーふかきこころにーそめてしものを

La gent pensarà que no en té de color però des d'antany l'he tenyit profundament des del fons d'aquest mon cor.

Poema no. 869

Autor : Minamoto no Yoshiari (源能有 -右大臣,Udaijin- /近院右のおほいまうちぎみ, 845-897).

Fill de l'emperador Montoku (文徳天皇, 827-858). Va ser ministre de la Dreta, com indica el seu títol, el 896.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -273-


やまひしてよわくなりにける時よめる

Compost afeblit per la malaltia.

つひにゆく 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを

ついにゆくーみちとは かねてーききしかどーきのうきょうとはーおもわざりしを

N'he sentit parlar del camí on a la fi serem abocats però no podia pas pensar que fos tan sobtat.

Poema no. 861

Autor : Ariwara no Narihira (在原業平, 825-880).

Coneixem la seva fama però molt poc de la seva vida i la llegenda ha eclipsat els fets que van marcar la seva existència. Molts dels seus poemes, i també d´altres autors, van ser el model de l´Ise Monogatari sent-ne el protagonista i el prototipus del personatge principal de l´obra. Els seus poemes no són nombrosos però la seva influència va ser molt gran i el seu estil encara és admirat
És un dels “Trenta-sis Poetes immortals” ( 三十六歌仙 – Sanjûrokkasen).

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -272-


藤原のとしもとの朝臣の右近中将にてすみ侍りける ざうしの、身まかりてのち人もすまずなりにけるを、秋の夜ふけてものよりまうできけ るついでに見いれければ、もとありしせんざいもいとしげくあれたりけるを見て、はや くそこに侍りければむかしを思ひやりてよみける.

El lloc havia estat la residència de Fujiwara no Toshimoto quan era comandant de la Secció Dreta del cos de la guàrdia imperial i havia estat deshabitat des del seu traspàs. Un vespre, a la tardor, l'autor hi passà de retorn dels seus afers i veié el jardí abandonat. Com que un cop havia estat al servei del difunt compongué aquests versos tot recordant el temps passat.

きみがうゑしひとむらすすき虫のねのしげきのべともなりにけるかな

きみがうえしーひとむらすすきーむしのねのーしげきのべともーなりにけるかな

Aquella feixa d'eulàlies plantades ha esdevingut un prat de terra erma ple del so dels insectes.

Poema no. 853.

Autor : Miharu no Arisuke (みはるのありすけ, ? - ¿)

Va estar al servei del comandament de la Secció Esquerra de la guàrdia imperial cap a l'any 902.

o0o