5 de maig de 2018

物落窪語 - 48
Ochikubo Monogatari

– Història d'Ochikubo
– (Obra anònima del segle X)

La versió digital d'aquesta obra és diferent de la que he emprat per a la meva traducció. Això no obstant, les diferències no alteren la interpretació del text. No n'he trobat cap altra de disponible.


48
 かくて、明日渡るべしとて、中納言殿には、御方々の物運び、簾掛け、すつらふ。人々の物さへ運ぶと聞きたまひて、衛門の督の殿の、家司なる但馬の守、下野の守、政所の別当なる衛門の佐、雑色などの、きらきらしきを召して、「しかじかある所の三条なる家、領ずるを、渡らむと思ふほどに、源中納言、いかにすることにかあらむ、そこを領じて造ると聞きつるを、さりとも消息して、あるやう言ひてむと待ちて、物も言はざりつるに、明日渡るとなむ聞く。まかりて、『いかなることぞ、ここに領るべき所を、音もせで渡るは、いかなることぞ』。そこに物運びたらむも、な取らせそ。ここにも、明日渡らむと思ふ。をのこども、雑色所さだめて。ただいま居よ」と宣へば、皆、承りて、いきて、げに見れば、造りざま、いとあらまほしう、砂子敷かせ、簾掛けさせなどす。いと猛に引きつれて来ぬ。人々驚きて、「いづこの人ぞ」と問へば、右衛門の督の殿の家司、職事どもなり。「この殿は、殿のしろしめすべき所なるを、いかにして、御消息をもせず渡りたまふべかなるぞ。『しばしな渡しそ』と仰せらるれば」とて、入り立ちて、「ここは雑色所ぞ」など定めて、「ここもとは、とかくせよ」などおこなひて直さす。
 人々、あきれ惑ひて、殿に走りて、「かうかうのこと侍る。家司、職事にきゐてまうで来て、さらに下衆どもえ出で入りせさせはべらず。『殿も、明日なむ渡りたまふべき』とて、雑色所、政所など定めて、所々など、しなほさせはべる」など申すに、中納言殿、老い心ちに惑ひたまひぬ。「いといみじきことかな。かの家は、わが手の子、世にあると聞きはべらばこそ、それがするならむとも思はめ。いかなることにかあらむ。打ち合ひいさかふべきことにもあらず。父おとどに申さむ」とて、出で立ちもしたまはぬ心ちに、装束もしあへず、急ぎ惑ひて、右の大殿にまうでたまひて、「殿に御けしき賜はるべきことありてなむ参りたる」と聞えたまへば、おとど、対面したまひて、「何事にか」と申したまへば、「年ごろわが領じはべる所、三条に侍るを、この月ごろつくろはせはべりて、明日まかり渡らむとて、侍ども皆物ども運ばせはべるほどに、衛門の督の殿の家司と申す者まうで来て、『殿のしろしめすべき所なり。いかで御消息もなくては渡るべき。殿も、明日なむ渡らせたまふべき』とて、まうで来居て、下人ども通はしはべらず、妨ぐることの侍れば、驚きてなむ。この家は、さらにほかに人領るべからずとなむ思ひはべる。いかなることにかはべらむ。券やさぶらふらむ」と、いたう嘆きたるさまにて申したまへば、おとど「さらに知らぬことなれば、ともかくも聞え申すべからず。宣ふやうにては、衛門の督の無道なるやうなれど、さりとも、あるやう侍らむ。今、かの衛門の督に言びて、あるやう聞きてなむ、くはしくは聞ゆべき。初めより知らぬことなれば、ここには、いかが聞えむ」と、いと粗相に、心入れぬけしきにて、いらへたまへば、中納言、また聞ゆべき方なくて、いといたう嘆きはがら出でたまひぬ。
 「殿に申しつれば、しかじかなむ宣ふ。いかなるべきことにか。ここらの年ごろ、ひとへに造りて、人笑はれにやなりなむとすらむ」と嘆きたまふとは、世の常なり。


La vetlla del jorn previst perquè la gent del Chûnagon es traslladés a Sanjô l'Emon no Kami sentí que tot era ja moblat, que els objectes personals de les dames, àdhuc les dels servents, eren traslladats a la nova mansió. Convocà ses oficials, els governador de Tajima, el de Shimotsuke, l'adjunt del cos de la Guàrdia i administrador general, i altres servidors. Els explicà que la mansió de Sanjô era de sa propietat.

– Havia tot just pensat de traslladar-m'hi, emperò, he sabut que el Chûnagon Minamoto, per raons que desconec, n'ha fet reformes i s'hi pensa instal.lar. He esperat a saber-ne els motius, mes no se me n'ha dit res, i he sentit que s'hi trasllada demà. Aneu-hi i pregunteu-li perquè fa açò i perquè s'hi trasllada sens dir-me res. No permeteu que treguin res de la casa, jo hi penso anar demà. Poseu-hi guardes i que no es mogui ningú.

Tots hi anaren seguint ses ordres. Quan hi arribaren veieren que tot era molt ben agençat, amb sorra tot al voltant i les cortines penjades. L'arribada dels homes de l'Emon no Kami fou molt marcial. La gent del Chûnagon fou sorpresa.

– D'on sou?
– Som oficials i servidors de l'Emon no Kami. Som enviats per a esbrinar perquè heu pres possessió d'aquest lloc sens comunicar res, i perquè us hi heu instal.lat. Som ordenats de no deixar passar-hi ningú per ara.

Hi entraren. Hi posaren guardes i ho remenaren tot.

La gent del Chûnagon corregué estorada a avisar què passava.

– Han vingut els homes de l'Emon no Kami i no deixen que els servents entrin a la casa. Diuen que ell s'hi traslladarà demà i hi han apostat guardes i assistents i ho han remenat tot.

El vell Chûnagon fou consternat.

– Açò és terrible! Encara que no en tingui les escriptures és de ma filla, qui altre la pot haver llevat de mi? Si Ochikubo fos en aquest món pensaria que açò és son faïment. Com pot fer aital cosa? No es pot lluitar contra l'hostilitat. Parlaré amb son pare.

I s'apressà a anar a la mansió del ministre de la Dreta sens ni vestir-se segons el protocol.

– Sóc vingut per a demanar-vos una cosa.
– De què es tracta?
– Fa anys que sóc en possessió d'una casa a Sanjô. Fa unes llunes que la he estat reformant i m'hi pensava traslladar demà. Mes servents ho portaven tot cap allà quan han arribat els homes de l'Emon no Kami dient que la casa és de son senyor, i que perquè no li havia notificat res, que ell s'hi pensava traslladar també demà. Amb açò que han entrat a la casa impedint el pas a mes servents. Sóc consternat. Aquesta casa no pot ésser de ningú altre. Què significa açò? Qui en té les escriptures? - digué tot planyívol.
– No en sé res d'açò. Així doncs, no us en puc dir cap cosa. Per açò que dieu l'Emon no Kami sembla desraonat. Açò no obstant, hi ha d'haver qualque motiu. Avui li'n parlaré, i us en donaré els particulars. Com en principi no en sé res, no puc pronunciar-m'hi.

Molt desplagut per la resposta del ministre el Chûnagon marxà apesarat. Pensà en què s'hi podia fer, i que després de tants esforços i temps adobant-la seria la riota de tothom. Dir de son desfici seria ben poca cosa.


o0o