12 de gener de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -40-


忘らるる身をば思はずちかひてし人の命のをしくもあるかな [38]

wasurarurumi wo ba omowazuchikaite shihito no inochi nooshiku mo aru kana.

Encara que oblidada no em neguitejo per mi, era la seva prometença. Que n´és de trista la seva vida!


Nota : Al Yamato Monogatari es narren, entre altres coses, les aventures amoroses d´aquesta dama de la cort imperial, i aquest poema hi surt . Un home li havia jurat que no l´oblidaria mai. El temps va passar i no va complir la seva paraula, llavors ella li va enviar aquests versos.

Capítol 81 : 季縄の少将のむすめ右近故きさいのみやにさふらひける比故権中納言のきみおはしけるたのめ給ふことなと有けるを宮に参ることたえて里に有けるにさらにとひ給はさりけり内わたりの人来りけるにいかにそ参り給ふやととひけれは常にさふらひ給ふといひけれは御ふみ奉りける..........................


Shûishû no. 870. Amor. 拾遺集 / .


Autor : Ukon (右近, ?-¿)

Filla d´un capità de la Guàrdia de Palau, Fujiwara no Suenawa (sense dades).
El seu nom d´Ukon és degut a la posició social del seu pare i significa “Guàrdia de la Dreta”.
Va ser dama de companyia de l´emperadriu Onshi (
中宮藤原穏子, 885-954), de la família Fujiwara.
Va participar en molts concursos poètics i és un dels “Trenta-sis Poetes Immortals”
(Sanjūrokkasen三十六歌仙).

MANYÔSHÛ (万葉集) -32-

夜のほどろ出でつつ来らくたび数多くなれば我が胸断ち焼くごとし

よのほどろ,いでつつくらく,たびまねく,なればあがむね,たちやくごとし

Tantes vegades que me n’he anat a trenc d’alba el meu pit sembla fendit i abrusat.


Poema nº 755


Autor : Ôtomo no Yakamochi (
大伴家持, 718?-785))

Poeta i polític. i el principal compilador del Man’yôshû. La seva contribució a l’antologia és considerable, amb 479 poemes, més del deu per cent del total de l’obra.
Va ocupar molts càrrecs polítics tot i que la seva carrera va tenir mols alts-i-baixos.
Degut a un crim comès per un familiar seu va ser desposseït a títol pòstum de tots els seus càrrecs.
És un dels “Trenta-sis Poetes Immortals “ (Sanjūrokkasen
三十六歌仙).