10 de gener de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 82

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【八十二】

おなし女のもとにさらにをともせてきしをなんをこせたまへりける返事に
くりこまの山に朝たつきしよりもかりにはあはしと思ひしものを
となんいひやりける

A la casa de la mateixa dona, sens donar cap aclariment, ell li envià un faisà. Ella contestà :

---Més que el faisà que s'envola al matí a Kurikoma tem trobar el caçador temo les breus paraules.

Això li digué.
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 81
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十一】

季縄の少将のむすめ右近故きさいのみやにさふらひける比故権中納言のきみおはしけるたのめ給ふことなと有けるを宮に参ることたえて里に有けるにさらにとひ給はさりけり内わたりの人来りけるにいかにそ参り給ふやととひけれは常にさふらひ給ふといひけれは御ふみ奉りける
忘れしとたのめし人は有ときくいひしことのはいつちいにけん
となん有ける

Ukon, filla del capità Suegawa (138), quan era al servei de l'emperadriu difunta (139), tenia relacions amb el difunt viceconseller del Centre (140.) Ell li féu promeses d'amor i ella deixà el servei de l'emperadriu i quan tornà a la casa pairal ell no la visità més.

Una persona que tenia accés al palau anà a veure-la i ella li preguntà :

- Com està? Va a palau?

- Atén son servei, com sempre.

Li digué, llavors ella li escriví una lletra :

---Qui em prometé de no oblidar-me mai diuen que hi és, emperò, què se n'ha fet d'aquelles ses paraules? (141)
- - - - - -

138 – Fujiwara no Suenawa (藤原季繩, ?-914.)
139 - Fujiwara no Shizuko (藤原穏子, 885-954), mare del príncep Yasuakira (保明親王, 903–923). Filla de Fujiwara no Mototsune (藤原 基経, 836-891.)
140 – Fujiwara no Atsutada (藤原敦忠, 905-943.) Era un magnífic interpret de “biwa”.
141 – Poema no. 666, llibre 10, Gosenwakashû (後撰和歌集), amb algunes diferències.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 80
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十】

宇多院の花おもしろかりける比南院の君たちとこれかれあつまりて歌よみなとしけり右京のかみ宗于
きてみれと心もゆかす故郷は昔なからの花はちれ共
こと人のも有けらし

Quan les flors eren esplendoroses a l'Uda-In, els fills del príncep del Nan-In (136) s'aplegaren amb altra gent i feren versos. El veguer de la Dreta de la vila (137) féu :

---Vingut per veure emperò el cor se'n sent a la vella llar com en el temps del passat les flors s'escampen arreu.

Sembla que els altres també en feren de versos.

- - - - - -

136 – Fill del príncep Koretada (是忠親王, 857-922.)
137 - Minamoto no Muneyuki (源宗于, ?-939.)

o0o