20 de juny de 2020

与謝蕪村 - 123

Yosa Buson (1716-1784)

秋 TARDOR

いさゝかなをいめ乞れぬ暮の秋

Isasakana oime kowarenu kure no aki.


D'un poc de deute
em fan reclamació
finals de tardor.


行秋やよき衣きたる掛リ人
Yuku aki ya joki kinu kitaru kakariudo.


Finals de tardor
vestit de fina seda
n'és ben dependent.

跡かくす師の行方や暮の秋
Ato kakusu shi no yukigata ya kure no aki.


Sense petjades
d'on ha anat el mestre
finals de tardor.


o0o

与謝蕪村 - 122

Yosa Buson (1716-1784)

秋 TARDOR
餉にからき涙やとうがらし
Kareii ni karaki namida ya tougarashi.


Llàgrimes ardents
sobre l'arròs assecat
couen els bitxos.


几董と鳴瀧に遊ぶ D'esplai amb Katô a Narutaka.


茸狩や頭を擧れば峰の月
Takekari ya koube wo agureba mine no tsuki.


Tot caçant bolets
la lluna de la muntanya
sobre el meu cap. (60)

- - - - - -
60 - El segon vers té vuit síl·labes.


o0o

与謝蕪村 - 121
Yosa Buson (1716-1784)
秋 TARDOR

幻住菴に曉臺が旅寢せしを訪ひて
Tot visitant Gyôdai mentre s'estava a Genjû-an.

丸盆の椎にむかしの音聞む
Marubon no shii ni mukashi no oto kikamu.

En un plat rodó
uns aglans porten ressò
de temps pretèrit. (58)


椎拾ふ横河の兒のいとま哉
Shii hirou tokawa no chigo no itoma kana.

El noi del temple
de Yokawa cull aglans
quan en folgança.


- - - - - -
58 - Katô Gyôdai (加藤 暁台, 1732-1792). Genjûan (幻住菴) : L'estança irreal, text de Bashô Matsuo (松尾 芭蕉, 1644-1694). Bashô va estar en una cabana que va anomenar Genjû-an cap al 1690.

o0o