7 de març de 2007

MANYÔSHÛ (万葉集) -2-

大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は


Dels molts turons de la terra de Yamato

pujo al cim del celestial Kagu, ornat de verdor,

I des d’allà contemplo el meu reialme.

Veig el fum que puja de les planures i les gavines que s’enlairen de l’aigua.

Terra esplèndida la del Yamato,

illa de les libèl.lules.


蜻蛉島 : literalment “Illa de les libèl.lules”. Es considerava aquest insecte com un símbol de collites abundoses.

Es considera un “makurakotoba”. Va ser un dels recursos poètics més emprats pels poetes del període del Man’yôshû, i inclús anterior. Eren paraules o frases normalment de cinc síl.labes associades dintre d’un mateix poema amb altres frases o paraules determinades, establint una relació en termes de significat o fonètica, la qual cosa permetia al poeta afegir profunditat al poema o intensificar el seu estil retòric.

Hi ha traductors que en fan omissió d’aquest 蜻蛉島, altres ho tradueixen en el seu sentit simbòlic i altres textualment. Jo he preferit traduir-ho literalment per pures raons poètiques, de la mateixa manera que un escolleix sinònims determinats per a expressar millor o intensificar el significat d’un vers. Crec que així s'expressa l'autor emfatitzant "Yamato".

Poema nº. 2

Autor : Emperador Jomei (舒明天皇 593 – 641, va reinar 629 - 641) Fill del príncep Oshisakahikohitonooe i de la princesa Nukatehime, germana petita del seu pare. Dos dels seus fills van ser emperadors: Tenji (天智天皇) i Temmu (天武天皇). Va ser el 34è emperador del Japó, segons el tradicional ordre de successió. Va néixer com a Príncep Tamura (田村皇子), i era nét de l’emperador Bidatsu (敏達天皇 538 – 585) tan per línia materna com paterna.