23 de juny de 2012

雨月物語 08
Ugetsu Monogatari

上田 秋成
Ueda Akinari (1734-1809)

菊花の約

青々たる春の柳。家園に種ることなかれ。交りは輕薄の人と結ぶことなかれ。楊柳茂りやすくとも。秋の初風の吹に耐めや。輕薄の人は交りやすくして亦 速なり。楊柳いくたび春に染れども。輕薄の人は絶て訪ふ日なし。播磨の國加古の駅に丈部左門といふ博士あり清貧を憩ひて。友とする書の外はすべて調度の絮 煩を厭ふ。老母あり。孟子の操にゆづらす。常に紡績を事として左門がこゝろざしを助く。其委女なるものは同じ里の佐用氏に養はる。此佐用が家は頗富さかえ て有けるか。丈部母子の賢きを慕ひ。娘子を娶りて親族となり。屡事に托て物をおくるといへども。口腹の為に人を累さんやとて敢て承ることなし。
一日左門同 じ里の何某が許に訪ひて。いにしへ今の物がたりして興ある時に。壁を隔て人の痛楚聲いともあはれに聞えければ。主に尋ぬるに。あるじ答ふ。これより西の國 の人と見ゆるが。伴なひに後れしよしにて一宿を求らるゝに士家の風ありて卑しからぬと見しまゝに。逗まいらせしに。其夜邪熱劇しく。起臥も自はまかせられ ぬを。いとをしさに三日四日は過しぬれど。何地の人ともさだかならぬに。主も思ひがけぬ過し出て。こゝち惑ひ侍りぬといふ。左門聞て。かなしき物がたりに こそ。あるじの心安からぬもさる事にしあれど。病苦の人はしるべなき旅の空に此疾を憂ひ給ふは。わきて胸窮しくおはすべし。其やうをも看ばやといふを.

CITA PER LA FESTA DEL CRISANTEMNo planteu pas al jardí de casa el salze que verdeja a la primavera! No tingueu pas lligams amb aquell que és inconstant dels vostres coneguts! Tot i que el salze floreix aviat, pot resistir la primera ventada de la tardor? L'inconstant fa prompte amics, emperò de poca durada. El salze a cada primavera li tornen els colors. L'inconstant quan trenca amb tu no torna més a veure't.
A la província de Harima, a la posta de Kako, hi vivia un lletrat de nom Hasebe Samon. Era content de sa vida humil i honesta, i llevat els llibres que li eren amics, menystenia tots els objectes que li feien destorb. Tenia una mare ja gran que no desmereixia pas en virtut amb la mare de Menci (75). Sempre era amb sa filosa i ajudava Samon en ses propòsits. La germana petita de Samon feia part de la família Sayo en el mateix poble. Aquests Sayo eren molt pròspers i tenien en gran estima el seny de la mare i els fills Hasebe, i amb el maridatge de la filla s'havien unit ambdues famílies. Moltes vegades, amb qualsevol pretext, els hi enviaven provisions, emperò, Samon no les acceptava pas tot dient :
-- Hauria d'amoïnar ningú per mes queviures?
Un jorn, Samon era de visita a casa d'algú del mateix poble, i quan estaven ben entretinguts parlant de coses d'abans i d'ara sentiren des de l'altra banda de la paret la veu d'algú queixant-se de dolor. Preguntaren l'amo de la casa qui respongué :
Un home que sembla ésser de les contrades de ponent, amb l'excusa d'haver-se endarrerit respecte a ses companys de viatge em demanà hostatge per una nit. Com tenia aspecte de guerrer i gens vulgar l'acollí. I aquesta nit li ha agafat una febre molt forta i virulenta, i no es pot valdre per ell mateix. Ha passat tres o quatre jorns en un estat lamentable, i com no sé d'on és em trobo d'improvís en una situació incòmoda. No sé pas què fer!
Samon sentint això digué :
Una història ben llastimosa. És normal que estigueu amoïnat, emperò, per una persona que pateix veure's malalt , de viatge, en un lloc desconegut, sens conèixer ningú, ha d'ésser realment preocupant. Puc veure son estat?

- - - - - -

75 - Lienü Zhuang (列女傳) : Vides de dones exemplars. Obra de l'any 18 aC. És una compilació de biografies de 125 dones exemplars feta per Liu Xiang (劉向, 79-8 aC), i on s'esmenta la mare de Menci (孟子, 372-289 aC) per la seva devoció i dedicació en la formació del seu fill.
o0o