7 de març de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 88
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十八】

おなし男紀伊国にくたるにさむしとてきぬをとりにをこせたりけれは女
きの国のむろのこほりに行人は風のさむさもおもひしられし
返しおとこ
紀伊国の室の郡に行なから君とふすまのなきそかなしき

El mateix home havia d'anar a la contrada de Ki, digué que feia fred i demanà que li portessin roba, la dona féu :

---Si algú se'n va a la contrada de Ki al lloc dit Muro no penso pas que senti el fred de la contrada. (146)

I l'home :

---A Muro el lloc de la contrada de Ki certament hi vaig però sens vós em manca tristament la flassada.

- - - - - -

146 – Muro (むろ/ 牟婁) i també 室, amb la mateixa pronunciació. Joc de paraules entre el topònim i el caràcter 室 que significa “cambra closa, hivernacle, celler”. Aquests tres caràcters apareixen indistintament en les diverses versions del text original.
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 87
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十七】

たしまのくにゝかよひけるひやうこのかみなりけるおとこのかのくになりけるをんなをゝきて京へのほりけれは雪のふりけるにいひをこせたりける
山里にわれをとゝめてわかれちの雪のまに/\ふかくなるらん
といひたりけれは
まさとにかよふ心も絶ぬへし行もとまるもこゝろほそさに
となんかへしたりける

Un canceller dels Dipòsits d'armes que anava sovint a la contrada de Tajima hi havia deixat una dona de tornada a la capital, i com nevava, ella li envià :

---Ací deixada al poble de muntanya sobre el camí que em separa de vós la neu és més pregona.

La resposta :

---Mon cor per a vós al poble de muntanya és ben consirós, jo marxo i vós resteu, trencadís el fil dels cors.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 86
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十六】

む月のついたち比大納言殿にかねもり参りたりけるに物なとのたまはせてすゝろにうたよめとのたまひけれはふとよみたりける
けふよりは荻の焼く原かきわけて若なつみにと誰をさそはん
とよみたりけれはになくめてたまふて御かへし
かたをかに蕨もえすは尋つゝ心やりにやわかなつまゝし
となんよみ給ひける

A començament de la primera lluna, Kanemori anà a la residència del Gran Conseller (144), i tot conversant, de cop i volta, el Gran Conseller li demanà de comprendre un poema, i Kanemori improvisà :

---A partir d'avui per la prada de canyes ara cremades per collir els brots tendres qui podria convidar? (145)

Això composà. El Gran Conseller en fou molt impressionat i reciprocà :

---A Kataoka si no hi ha falgueres farem la cerca pel collir els brots tendres per nostre esbargiment.

Això composà.
- - - - - -

144 – Fujiwara no Akitada (藤原顕忠, 898-945).
145 - Poema no. 3, llibre 1, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o